Home Blog 2 triệu vé giờ vàng, bay khắp Việt Nam đến hết năm cùng Vietjet