29% các cuộc tấn công DDoS có sử dụng từ 5 loại tấn công trở lên

Chiếm 45% làm việc đẩy lùi tấn công, ngành CNTT, đám mây, SaaS là ngành bị nhắm tới nhiều nhất trong 12 quý không ngừng nghỉ tính đến nay. Ngành tài chính phải hứng chịu số lượng 1 vài vụ tấn công DDoS lớn thứ hai, chiếm 20% làm việc đẩy lùi tấn công.

Verisign vừa ra mắt Báo cáo Xu hướng tấn công DDoS quý 3/2017, trong đây cung cấp nhận định riêng của hãng về 1 vài xu hướng tấn công DDoS trực tuyến do hãng này thu thập được trong quá trình đối phó có tấn công DDoS.

Theo quan sát của Verisign, 29% số vụ tấn công trong trong quý 3/2017 có sử dụng từ 5 hình thức tấn công trở lên, và số lượng 1 vài vụ tấn công có xu hướng giảm kể từ quý 2/2017.

Vụ tấn công DDoS có diện tích lớn nhất và tỷ lệ cao nhất được Verisign quan sát thấy trong quý 3/2017 là 1 cuộc tấn công nhiều loại hình có băng thông đỉnh điểm lên tới dao động 2,5 Gigabit/giây (Gbps) và dao động 1 triệu gói tin/giây (Mpps). Vụ tấn công này kéo dài dao động 2,5 tiếng và đáng lưu ý vì nó chủ yếu bao gồm nhiều loại hình (vector) tấn công bao gồm TCP SYN và TCP RST floods; DNS, ICMP, Chargen Amplification và 1 vài gói tin không hợp lệ.

Cũng theo Verisign, 1 vài xu hướng DDoS và kết quả quan sát chính gồm: 56% 1 vài vụ tấn công DDoS thuộc loại tấn công ngập lụt sử dụng UDP (Giao thức gói dữ liệu người dùng); 88% 1 vài cuộc tấn công DDoS bị Verisign đẩy lùi trong quý 3/2017 sử dụng nhiều hình thức tấn công; Chiếm 45% làm việc đẩy lùi tấn công, ngành CNTT, đám mây, SaaS là ngành bị nhắm tới nhiều nhất trong 12 quý không ngừng nghỉ tính đến nay. Ngành tài chính phải hứng chịu số lượng 1 vài vụ tấn công DDoS lớn thứ hai, chiếm 20% làm việc đẩy lùi tấn công.

Các báo cáo xu hướng tấn công DDoS của Verisign trong năm 2017 đã báo cáo về sự suy giảm số lượng và diện tích của 1 vài cuộc tấn công DDoS. Tuy nhiên xu hướng này không có nghĩa là 1 vài cuộc tấn công DDoS sẽ biến mất hay 1 vài doanh nghiệp có thể tự mãn. Đây là thời điểm tốt để 1 vài tổ chức rà soát lại mọi khía cạnh của 1 vài biện pháp an ninh bảo mật áp dụng và mạng lưới của họ để chống lại được 1 vài cuộc tấn công DDoS hoặc 1 vài mối đe dọa an ninh bảo mật trong tương lai.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/