3 công ty đa cấp Greenlife, Thường Xuân, Unicity bị phạt gần 1 tỷ

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa ban hành chọn lọc xử phạt 3 doanh nghiệp phân phối hàng đa cấp gồm doanh nghiệp Greenlife, Mỹ phẩm Thường Xuân, Unicity Marketing Việt Nam do có nhiều vi phạm thời gian qua, tổng số tiền phạt 920 triệu đồng.

Cụ thể,Công ty Cổ phần tập đoàn Sản xuất Thương mại Quốc tế Greenlifebị phạt tiền 510 triệu đồng về 1 số vi phạm trong làm việc phân phối hàng đa cấp. Công ty này làm việc phân phối hàng đa cấp ở địa phương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo làm việc phân phối hàng đa cấp của Sở Công Thương; Không thực hiện nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký làm việc phân phối hàng đa cấp; Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo căn bản cho người tham dự phân phối hàng đa cấp, cấp thẻ thành viên mạng lưới phân phối hàng đa cấp cho người tham dự; Không báo cáo định kỳ có cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đây, doanh nghiệp còn đề nghị người muốn tham dự phân phối hàng đa cấp phải mua 1 số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham dự mạng lưới phân phối hàng đa cấp; Cung cấp tài liệu sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham dự phân phối hàng đa cấp; Duy trì nhiều hơn 1 địa điểm kinh doanh đa cấp đối có cộng 1 người tham dự phân phối hàng đa cấp.

Ngoài phạt tiền, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành chọn lọc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký làm việc phân phối hàng đa cấp đối có doanh nghiệp này.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân bị phạt 170 triệu đồng do ký kết hợp đồng có người tham dự phân phối hàng đa cấp không bằng hình thức văn bản, không bao gồm đầy đủ 1 số nội dung căn bản theo quy định của pháp luật; Tổ chức làm việc phân phối hàng đa cấp ở tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương khi chưa có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, đô thị; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ đào tạo người tham dự phân phối hàng đa cấp theo quy định của pháp luật…

Còn Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị phạt tiền 240 triệu đồng do thực hiện không đúng, không đầy đủ việc mở phân phối công khai ở trụ sở; Chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho nhà phân phối vượt quá 40% doanh số phân phối hàng trong năm; Chi trả hoa hồng, tiền thưởng và 1 số lợi ích kinh tế khác cho người tham dự phân phối hàng đa cấp không đúng Chương trình trả thưởng đã đăng ký.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/