Home Blog 5,7 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản