5,7 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản

Trong 10 tháng, lĩnh vực làm việc kinh doanh BDS đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư 5,7 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Báo cáo tình hình lôi kéo đầu tư nước ngoài (FDI) 10 tháng đầu năm 2018 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, 10 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so có cộng kỳ năm 2017.

Trong 10 tháng năm 2018, lĩnh vực làm việc kinh doanh BDS đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư 5,7 tỷ USD….

Tính đến ngày 20/10/2018, cả nước có 2.458 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng vốn đăng ký cấp mới là 15 tỷ USD, bằng 92,2% so có cộng kỳ năm 2017; có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,5 tỷ USD, bằng 90% so có cộng kỳ năm 2017. Cũng trong 10 tháng năm 2018, cả nước có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có tổng giá trị vốn góp 6,3 tỷ USD, tăng 35,8% so có cộng kỳ 2017.

Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so có cộng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 10 tháng năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đây lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực lôi kéo được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN có tổng số vốn đạt 13,2 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực làm việc kinh doanh BDS đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư 5,7 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ có tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,3 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư đăng ký…

Theo đối tác đầu tư, trong 10 tháng năm 2018 có 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ở Việt Nam. Nhật Bản đứng địa điểm thứ nhất có tổng vốn đầu tư là 7,6 tỷ USD, chiếm 27,5% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư đăng ký 6,5 tỷ USD, chiếm 23,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng địa điểm thứ ba có tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,9 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư…

Theo địa bàn đầu tư, trong 10 tháng năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh đô thị, trong đây Hà Nội là địa phương lôi kéo nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất có tổng số vốn đăng ký là 6,15 tỷ USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 có tổng vốn đăng ký là 4,6 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba có tổng số vốn đăng ký 2,4 tỷ USD chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư…

Một trong số dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 10 tháng là Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/7/2018 Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội), tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 30/5/2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,201 tỷ USD do HYOSUNG CORPORATION (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu…..

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 10 tháng, cả nước có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, có tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 297,3 triệu USD; có 26 lượt dự án điều chỉnh vốn có tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 47,1 triệu USD. Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 344,4 triệu USD.

Trong đây, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu USD, chiếm 30,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 68,4 triệu USD và chiếm 19,8% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba có 45,8 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc những lĩnh vực khác.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/