6 tháng cuối năm 2018, TPBank mở rộng thêm nhiều điểm giao dịch

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận cho TPBank mở thêm 11 chi nhánh, phòng chuyển nhượng mới trong năm 2018.

Ngày 25/5/2018, Thống đốc NHNN đã có công văn số 3823/NHNN-TTGSNH và 3824/NHNN-TTGSNH, cho phép ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) mở thêm 11 chi nhánh và phòng chuyển nhượng (PGD) ở TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và những tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Tiền Giang. Với việc mở rộng mạng lưới, TPBank kỳ vọng sẽ tăng đáng kể cơ sở bạn, có dự tính đạt hơn 2 triệu bạn trong năm nay. Nhà băng này cũng tuyển mới khá nhiều nhân sự để dự tính cho việc thành lập những điểm chuyển nhượng mới.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, tổng tài sản của TPBank đạt gần 127.000 tỷ đồng; huy động vốn và cho vay đều tăng trưởng tốt. Tổng lương làm việc (TOI) của TPBank đạt mức 1.571 tỷ đồng, tăng 63,85 % so có cộng kỳ năm ngoái. Cùng có đà tăng trưởng của chỉ số TOI, TPBank đã đạt gần 674 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 112% kế hoạch và tăng 135,15% so có cộng kỳ năm trước, mật độ nợ xấu kiểm soát tốt ở mức 0.91%. Các chỉ số tài chính của Ngân hàng đều tuân thủ đúng quy định của NHNN.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/