Home Blog 6 tháng đầu năm, Ngân sách chi 59.300 tỷ đồng trả nợ