6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 225 tỷ USD

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam chuẩn bị đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13%, so có cộng kỳ năm 2017 (trong đây xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu ước tính 111,36 tỷ USD…

Trong tháng 6/2018, tổng trị giá XNK hàng hoá của cả nước ước đạt 39,3 tỷ USD, giảm 3,5% so có tháng 5/2018 (trong đây, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,6 tỷ USD, giảm 1,8% so có tháng 5/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 5,1% so có tháng 5/2018).

Ước tính trong 06 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam chuẩn bị đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13%, so có cộng kỳ năm 2017 (trong đây xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu ước tính 111,36 tỷ USD, tăng 10,2% so có cộng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2018 ước tính thâm hụt 100 triệu USD. Như vậy, trong nửa đầu năm 2018 cả nước thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 6/2018 và 6 tháng đầu năm 2018 tăng như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,4% so có tháng trước; Dệt may tăng 6,2% so có tháng trước; Giày dép tăng 0,9% so có tháng trước…

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 6/2018 và 6 tháng đầu năm 2018: Xăng dầu một vài loại; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện; Điện thoại một vài loại và linh kiện; Sắt thép một vài loại…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/