Home Blog 6 tháng, Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc