8 Nghị định về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại có 1 số nước. 8 Nghị định chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018.
Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng

Cụ thể, Nghị định 150/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa 1 bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và một số nước thành viên GĐ 2018 – 2022.

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa 1 bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và một số nước thành viên (Hiệp định VN-EAEU FTA) GĐ 2018 – 2022 và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng theo Hiệp định này.

Nghị định 153/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc GĐ 2018 – 2022.

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc GĐ 2018 – 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng theo Hiệp định này.

Bên cạnh đây là Nghị định 154/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê GĐ 2018 – 2022.

Nghị định 155/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế GĐ 2018 – 2023.

Nghị định 156/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN GĐ 2018 – 2022.

Nghị định 158/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân GĐ 2018 – 2022.

Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ GĐ 2018 – 2022.

Nghị định 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản GĐ 2018 – 2023.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/