ACB: 9 tháng đạt lợi nhuận 3,8 nghìn tỷ đồng, nợ nhóm 5 tăng 23%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã mở bán kết quả kinh doanh 9 tháng 2018 có lợi nhuận đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 147% so có cộng kỳ năm 2017. Trong đây, riêng quý 3/2018 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận ròng 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 139% so có cộng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của ACB được dẫn dắt bởi: lương lãi thuần tăng 22,2%, đâyng góp 75% cho tổng lương từ vận hành kinh doanh. Lãi ròng từ chuyển nhượng ngoại hối tăng mạnh 71,5% lên 308 tỷ đồng. Lỗ từ chuyển nhượng chứng khoản là 47 tỷ đồng, so có khoản lãi 27 tỷ đồng trong 9 tháng 2017. Lãi ròng từ vận hành đầu tư chứng khoản giảm 50,3%, đạt 186 tỷ đồng.

Riêng lương ròng khác tăng mạnh 99,7%, đạt 898 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc thu hồi một vài khoản nợ đã xử lý. Khoản mục này này đâyng góp 9,1% cho tổng lương từ vận hành kinh doanh.

Tăng trưởng cho vay tính đến cuối quý 3 của ACB đạt 11,3% tính từ đầu năm, trong khi tăng trưởng huy động đạt mức tăng 11%. Nợ xấu duy trì ở mức thấp, đạt 0,84% (so có 0,78% trong 6 tháng 2018 và 1,04% trong 9 tháng 2017).

Ngoài ra, lợi nhuận từ việc thu hồi một vài khoản nợ đã xử lý tiếp tục dẫn dắt mức tăng mạnh từ lương khác trong quý 3/2018, danh mục này chiếm dao động 72% lương khác trong 6 tháng 2018.

Các khoản xử lý nợ không đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2018 dẫn đến mật độ nợ xấu tăng 5 điểm căn bản so có quý trước. Nợ nhóm 5 tăng 23%, khi nợ nhóm 3 và 4 giảm 14%, so có quý 2/2018.

Tỷ lệ dự phòng/khoản vay gộp tăng từ 0,74% lên 1,08%. Nợ đã xử lý/khoản vay gộp 9 tháng 2018 đạt 0,0% so có con số 2017 là 0,8%. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018, có 135 tỷ đồng trong khoản phải thu liên quan đến “Nhóm 6 Công ty” liên quan đến bầu Kiên.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/