ACV khẳng định hiện không đưa ra đề xuất sân bay Long Thành chọn thiết kế lá cọ

Phó Tổng Giám đốc ACV cho biết báo cáo chỉ đề nghị bộ GTVT chốt phương án kiến trúc sân bay Long Thành để triển khai tiếp dự án mà không đề xuất cụ thể chọn lọc phương án nào trong một vài kiến trúc lá cọ, hoa sen hay thân tre cho sân bay Long Thành.

Trả lời Infonet ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) cho biết ACV chỉ đề nghị Bộ Giao thông vận tải phải chốt phương án kiến trúc sân bay Long Thành trong ba phương án đã đoạt giải để chủ đầu tư còn triển khai tiếp một vài hạng mục của dự án.

Ông Bình cho biết ở thời điểm GĐ này ACV không đưa ra đề xuất cụ thể việc nên chọn lọc phương án kiến trúc nào trong ba kiến trúc đoạt giải có Bộ GTVT. ACV chỉ bảo cáo để Bộ có chọn lọc chính thức.

Phó Tổng Giám đốc ACV chia sẻ chọn lọc chính thức về việc chọn lọc phương án kiến trúc nào cho sân bay Long Thành khả năng sẽ được Bộ GTVT mở bán vào tuần tới.

Phương án 7 sử dụng một vài hình ảnh thân thuộc có Việt Nam là lá dừa nước ứng dụng vào phần mái công trình. Ảnh: Zing

Đề xuất ưu tiên sử dụng kiến trúc hình lá cọ, dừa nước là phương án đã được ACV đề nghị từ lâu. Về việc đề xuất ưu tiên kiến trúc hình lá cọ, dừa nước này, Thanh Niên dẫn báo cáo ACV gửi Bộ GTVT trước đây phân tích về một vài phương án. Theo ACV, cả ba phương án là LT 03 – một vàih điệu hoa sen; LT 04 – sử dụng thân tre và LT 07 – một vàih điệu lá cọ đều cung cấp một vài tiêu chí thi tuyển, có tính khả thi cao và có thể sử dụng trong GĐ lập báo cáo tìm hiểu khả thi (FS) cho nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ACV đã áp dụng thi công dự toán đối có phần việc lập FS cho nhà ga hành khách và dự toán đã được Viện Kinh tế thi công thẩm tra có giá trị là 4,52 triệu USD.

Qua một vài vòng sơ tuyển, việc chọn lọc đã nghiêng về phương án LT 03 – một vàih điệu hoa sen của đơn vị giải đáp Heerim Architects. Tuy nhiên, ACV cho biết, theo hồ sơ đề xuất tài chính nộp lên, tổng kinh phí giải đáp kiến trúc cơ sở Heerim (sau 3 lần đề xuất) là 6,5 triệu USD (giá trị sau thuế), cao hơn 1,44 lần so có giá trị dự toán được thẩm tra.

Với đơn vị giải đáp kiến trúc phương án LT 04 – sử dụng thân tre là liên danh Japan Airport Consultans, Inc và Aéroports de Paris Ingénierie (JAC-ADPi), tổng kinh phí giải đáp đề xuất là 3,88 triệu USD (sau thuế), bằng 0,86 lần giá trị dự toán được thẩm tra.

Đơn vị giải đáp kiến trúc phương án LT 07 – một vàih điệu lá cọ của liên danh CPG Consultans Pte.Ltd – Azusa Sekkei Co.Ltd – PAE Limited (CPG-Azusa-PAE) đề xuất kinh phí giải đáp là 3,64 triệu USD (sau thuế) bằng 0,8 lần so có giá trị dự toán được thẩm tra.

Sau đây, đơn vị giải đáp Heerim đã đơn phương tự đề xuất lại kinh phí kiến trúc cơ sở nhà ga hành khách lần 4 có giá 3,61 triệu USD. Để chắc chắn công bằng và minh bạch, ACV đã đề nghị một vài đơn vị giải đáp đề xuất lại kinh phí.

Kết quả, Heerim đề xuất lại 3,4 triệu USD, liên danh JAC-ADPi đề xuất 3,61 triệu USD, liên danh CPG-Azusa-PAE đề xuất 2,99 triệu USD.

Theo đây, Tổng doanh nghiệp Cảng hàng không Việt Nam cho rằng, đơn vị giải đáp Heerim dù có năng lực bí kíp nhưng giá đề xuất vẫn cao hơn liên danh CPG-Azusa-PAE, nên không được chọn lọc. Ngoài ra, đơn vị này cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chọn đơn vị giải đáp có đủ năng lực bí kíp và giá đề xuất thấp hơn là liên danh CPG Consultans Pte.Ltd – Azusa Sekkei Co.Ltd – PAE Limited là nhà thầu phụ đặc thù thực hiện kiến trúc cơ sở nhà ga hành khách và phương án LT 07 sẽ được chọn lọc để sử dụng trong báo cáo tìm hiểu khả thi của dự án.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/