Home Blog ACV khẳng định hiện không đưa ra đề xuất sân bay Long Thành chọn thiết kế lá cọ