Bà Nguyễn Thanh Phượng đón tin vui, lợi nhuận ngân hàng Bản Việt tăng vọt 36 lần

VietCapitalBank báo lãi sau thuế 72,5 tỷ đồng quý 1, tăng vọt gấp 36 lần so có cùng kỳ năm 2017. Ngân hàng cũng đang ráo riết mở rộng mạng lưới, mục tiêu đến cuối 2018 Bản Việt sẽ có 70 điểm chuyển nhượng trên toàn quốc, tăng hơn 2 lần so có 2015.

Theo mở bán báo cáo tài chính quý 1 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank), tổng doanh thu quý 1 đạt 716,3 tỷ đồng, tăng 25% so có cùng kỳ.

Các vận hành khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư cũng có về cho nhà băng này lần lượt 5,6 tỷ đồng, 22,2 tỷ đồng và 21,6 tỷ đồng. Tổng cùng, VietCapitalBank báo lãi sau thuế 72,5 tỷ đồng quý 1, tăng vọt gấp 36 lần so có cùng kỳ năm 2017 (2,1 tỷ đồng).

Tổng nguồn vốn của VietCapitalBank ở ngày 31/3/2018 là 36.978 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so có đầu năm (39.901 tỷ đồng), chủ yếu do tiền gửi của bạn và của tổ chức tín dụng khác suy giảm. Vốn điều lệ duy trì ở 3.000 tỷ đồng, là mức tối thiểu theo quy định.

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản của VietCapitalBank đạt hơn 39,000 tỷ tăng 23% so có năm 2016. Dư nợ cấp tín dụng đến bạn cá nhân đã tăng 16% và chiếm 60% tổng dư nợ cấp tín dụng. Thu nhập từ vận hành bán lẻ cũng tăng hơn gấp đôi so 2016. Huy động vốn từ bạn cá nhân bán lẻ chiếm tỷ trọng cao, hơn 80% trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. Khách hàng là công ty vừa và nhỏ (SME) là động lực tăng trưởng chính, chiếm 92% trong tổng số bạn công ty và tăng 22% so có năm 2016.

Trong năm 2017, ngân hàng đã đạt được 47 điểm chuyển nhượng và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mở thêm 23 điểm chuyển nhượng mới riêng trong 2018. Đến cuối 2018 Bản Việt sẽ có 70 điểm chuyển nhượng trên toàn quốc, tăng hơn 2 lần so có 2015.

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 46,000 tỷ, tăng 15% có lợi nhuận trước thuế mục tiêu 80 tỷ (theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao đầu 2018), tăng 118% so có năm trước.

Năm 2018, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Phượng và 1 vài thành viên HĐQT tiếp tục không nhận thu lao giống như 1 vài năm trước.

Nói về điều này có nhà đầu tư, bà Nguyễn Thanh Phượng cho biết: “Gần như từ khi niêm yết đến giờ VCSC chỉ nhận 1 năm duy nhất. Chúng tôi vẫn duy trì truyền thống không nhận thù lao, không có 1 nguyên do gì cụ thể”.

Trong khi HĐQT không nhận thù lao, mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, VCSC đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.715 tỷ đồng, tăng 11.60% so có năm 2017; Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 là 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so có năm 2017.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/