Bà Nguyễn Thanh Phượng và HĐQT xin không nhận thù lao năm 2018

Theo kế hoạch, ngày 16/4 CTCP Chứng khoán Bản Việt (VietCapital SC – VCSC) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. VCCS đã gửi tin tức đại hội đến 1 vài cổ đông của doanh nghiệp.

Đáng chú tâm, trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông do bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT VCSC ký, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị VCSC không nhận thù lao trong năm 2018, đồng thời HĐQT đề xuất mức thù lao năm 2018 cho Ban Kiểm soát (3 người) là 180 triệu đồng/năm. Trong đây, Trưởng Ban Kiểm soát nhận mức thù lao 7 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát nhận 4 triệu đồng/người/tháng.

Đối có mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc, HĐQT VCSC đề xuất mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, VCSC đề xuất tổng doanh thu là 1.715 tỷ đồng, tăng 11.60% so có năm 2017; Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 là 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so có năm 2017.

Như vậy, giả dụ VCSC đã đi vào hoạt động kế hoạch lợi nhuận năm 2018, Ban Tổng Giám đốc sẽ nhận mức thưởng dao động 26 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT VCSC. Ảnh: VietCapital Bank.

HĐQT VCSC hiện có 6 thành viên gồm: Bà Nguyễn Thanh Phượng (Chủ tịch HĐQT, Sáng lập viên Bản Việt), ông Tô Hải (TGĐ, Thành viên HĐQT, Sáng lập viên), ông Huỳnh Richard Lê Minh (thành viên HĐQT), ông Nguyễn Quang Bảo (thành viên HĐQT), ông Nguyễn Bảo Hoàng (thành viên HĐQT), và ông Trần Quyết Thắng (thành viên HĐQT).

Trong khi đây, Ban Tổng Giám đốc có 3 người gồm TGĐ Tô Hải và hai Phó TGĐ là ông Đinh Quang Hoàn và ông Nguyễn Quang Bảo.

Theo ra mắt của VCSC, bà Nguyễn Thanh Phượng hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Sáng lập viên Bản Việt (Viet Capital). Bà Phượng là thành viên sáng lập của Công ty Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities – VCSC) và Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt (Viet Capital Asset Management – VCAM). Bà đảm nhiệm địa điểm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VCSC và VCAM kể từ thời điểm thành lập năm 2007. Bà Phượng cũng là Thành Viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank).

Bà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Holcim Việt Nam – thuộc Tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ, 1 trong các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam. Bà cũng từng giữ vai trò Giám đốc đầu tư của Công ty Vietnam Holding Asset Management.

Bà Phượng tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế ở Geneva – Thụy Sĩ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/