Home Blog Bắc Giang kết thúc vụ vải thiều, doanh thu đạt gần 6 nghìn tỷ đồng