Home Blog Bắc Ninh: Đổi gần 100ha đất cho Dabaco lấy tuyến đường 1,39km