Bài 4: Nhà thầu dự án ODA “phủi” trách nhiệm, tiền nợ dân ai trả?

Trước hiện trạng nhà thầu nợ tiền chất liệu, nhân công trên 3,4 tỷ đồng, nhiều công ty đã có văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư dự án là Sở NN&PTNT Hà Tĩnh. Tuy nhiên đơn vị thi công đã phủi trách nhiệm.

Nhà thầu “phủi” trách nhiệm

Ngày 25/9, đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, Tổng Công ty XD Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (sau đấy gọi tắt là Tổng Công ty Thanh Hóa) và các cá nhân, công ty trên địa bàn huyện Đức Thọ, đã tổ chức 1 cuộc họp bàn về việc giải quyết công nợ và tiếp tục đã đi vào vận hành khối lượng gói thầu.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Bá Đức – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh xác nhận: “Sự việc nhà thầu nợ các cá nhân, công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là có thật. Yêu cầu Ban QLDA ODA tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Thanh Hóa cộng phối hợp có các cá nhân, công ty rà soát, đối chiếu lại công nợ xong trước ngày 30/9. Đến ngày 15/10, Tổng Công ty Thanh Hóa phải giải quyết xong công nợ có các cá nhân, công ty đã ký kết hợp đồng”.

Hợp đồng lao động giữa Tổng Công ty Thanh Hóa đã có ông Võ Đức Tùng

Ngày 16/10/2018, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh đã có công văn gửi ông Tạ Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thanh Hóa.

Nội dung Công văn như sau: “Gói thầu DATP2 – XL1/TL;GT/2016 – Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông 05 xã vùng ngập úng huyện Đức Thọ do nhà thầu Tổng Công ty Thanh Hóa thi công. Theo công đoạn hợp đồng kết thúc vào ngày 20/6/2018. Tuy nhiên đến thời điểm giai đoạn này khối lượng gói thầu vẫn chưa đã đi vào vận hành, độc đáo đang tồn ở về công nợ đối có danh nghiệp và người dân ở địa phương”.

“Sở NN&PTNT đã có nhiều văn bản yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc, vật tư, chất liệu để thi công đã đi vào vận hành khối lượng của gói thầu, đồng thời giải quyết dứt điểm tồn ở về công nợ, tránh để xảy ra hiện trạng khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, độc đáo là các dự án sử dụng nguồn vốn vay của ADB”.

Địa điểm làm việc ở công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông ở các xã Đức La, Đức Quang, Đức Thịnh, Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Công văn cũng chuyển tải thông báo kết luận cuộc họp Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) ở Hà Tĩnh số 1913/DANN-THMT-KVBS ngày 04/10/2018 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp: “Ban quản lý dự án Hà Tĩnh phải có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu giải quyết dứt điểm vấn đề nợ đọng chưa chi trả trong tháng 10/2018, để chắc chắn ổn định chính trị, xã hội ở địa phương và tạm dừng việc chi trả cho Tổng Công ty Thanh Hóa đến khi nhà thầu xử lý xong các vấn đề khiếu kiện của người dân và có văn bản báo cáo gửi CPMU trước ngày 20/10/2018”.

Theo công văn này, ngày 09/7/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 4050/UBND-NL1 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh các nhà thầu để đẩy nhanh công đoạn thi công, độc đáo là các nhà thầu chậm công đoạn và tồn ở vường mắc; trường hợp nhà thầu không cung cấp được yêu cầu thì chủ đầu tư báo cáo ngay cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT) để xử lý nhà thầu theo quy định”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh yêu cầu ông Tạ Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung nêu trên đã đi vào vận hành trước ngày 25/10/2018. Sau thời gian nói trên (nếu) Tổng Công ty Thanh Hóa không thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh sẽ chính thức có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý các dự án nông nghiệp xử lý đúng các quy định của pháp luật.

Quyết định Bổ nhiệm ông Võ Đức Tùng làm Đội trưởng đội công trình 7 thuộc Tổng Công ty

Sau khi nhận được thông báo, ngày 22/10/2018, ông Tạ Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thanh Hóa đã “phản pháo” bằng văn bản số 351/ANTT-TCT gửi ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Tạ Đức Hùng cho rằng, trọn vẹn các tồn ở vướng mắc của các cá nhân có nhau (cho dù có bất kỳ lý do nào), cũng phải được tham khảo giải quyết theo đúng trình tự pháp luật. Khi ký hợp đồng có chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng đã ký.

Theo ông Hùng, việc chắc chắn ổn định chính trị, xã hội ở địa phương không thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Bất cứ cá nhân nào (kể cả nhân sự của nhà thầu) nếu có hành vi vi phạm pháp luật, đều phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hùng khẳng định, Tổng Công ty Thanh Hóa không nợ bất cứ chủ nợ nào ở địa phương nơi đang thi công thi công gói thầu DATP2-XL1/TL;GT/2016; Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Thanh Hóa (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) chưa bao giờ ký hợp đồng thương mại chuyển nhượng vật tư hoặc thuê nhân công có bất kỳ pháp nhân, cá nhân nào trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Biên bản đối chiếu công nợ giữa ông Tùng và HTX Kim Ngân

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thanh Hóa tự tin cho biết: “Chủ đầu tư hoặc bất cứ pháp nhân, cá nhân nào trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cung cấp bằng chứng về việc Tổng Công ty Thanh Hóa nợ tiền ở địa phương, kèm theo các thông tin theo quy định của pháp luật… Tổng Công ty Thanh Hóa cam đoan chi trả trọn vẹn các khoản nợ nêu trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được các thông tin hợp pháp”.

Ông Hùng gợi ý, các tồn ở vướng mắc liên quan đến việc thực hiện gói thầu DATP2-XL1/TL;GT/2016, công nợ của cá nhân, pháp nhân đều phải thực hiện theo hợp đồng mà các bên liên quan đã ký. Nếu các bên không thống nhất được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cộng buộc các bên phải tuân thủ.

Sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề nợ

Vấn đề đặt ra ở đấy là, khi bắt đầu triển khai thi công dự án, ngày 01/12/2016, Tổng Công ty XD nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã Hợp đồng lao động có ông Võ Đức Tùng, sinh năm 1967; thường trú ở xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương; Số CMND 181424075, cấp ngày 19/01/2016 ở Công an Nghệ An; Hợp đồng bắt đầu từ ngày 01/12/2016; Chức danh chuyên môn: Kỹ sư thi công, Đội trưởng đội công trình 7; vị trí làm việc ở công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông ở các xã Đức La, Đức Quang, Đức Thịnh, Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Danh sách tổng hợp công nợ của cá nhân, công ty trên địa bàn Hà Tĩnh

Cùng ngày 01/12/2016, HĐQT Tổng Công ty Thanh Hóa đã có Quyết định số 106/QĐ-HĐQT-NS về việc Bổ nhiệm Đội trưởng đội công trình 7 thuộc Tổng Công ty.

Quyết định nêu rõ: “Kể từ ngày 01/12/2016 cho đến khi gói thầu DATP2-XL1/TL;GT/2016 – Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông ở các xã Đức Quang, Đức La, Đức Thịnh, Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh được nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán. Ông Võ Đức Tùng có nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý, lãnh đạo vận hành SXKD của Đội công trình 7 theo Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Tổng Công ty”.

Với vai trò là người “Quản lý, lãnh đạo vận hành SXKD của Đội công trình 7”, ông Tùng đã dùng con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Sơn, địa chỉ ở 11C, ngõ C, Yên Bình, Hưng Phúc, đô thị Vinh, Nghệ An, do chính mình làm giám đốc để ký hợp đồng có nhiều cá nhân, công ty trên địa bàn để cung ứng vật tư, nhân công thi công gói thầu DATP2-XL1/TL;GT/2016.

Số tiền mà đơn vị thi công còn nợ đọng là 3.401.187.940 đồng

Trao đổi có PV, ông Nguyễn Bá Đức – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Vừa rồi Sở đã áp dụng họp và chỉ đạo Ban QLDA ODA cộng đơn vị thi công rà soát và giải quyết dứt điểm công nợ. Vấn đề ở chỗ, trước đấy Tổng Công ty Thanh Hóa giao cho 1 người vào phụ trách Đội ở đấy. Người này ký hợp đồng cung ứng chất liệu để thi công công trình, giờ nghỉ không làm ở đấy nữa. Theo thống kê giai đoạn này còn nợ cá nhân, công ty trên 3,4 tỷ đồng”.

Khi hỏi về tổng quan của dự án và lý do công trình kém chất lượng, Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh cho biết sẽ giao cho đồng chí Dương để thảo luận cụ thể hơn.

Tuy nhiên, ông Dương lại thoái thác: “Hiện nay tôi chưa được ký tá gì hết, chưa xong tổ chức, bởi thế trả lời báo chí có chức danh gì. Không chừng lãnh đạo lại bảo ông có chức danh gì mà nói, nói có tư cách gì?”.

Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả nợ nần cho các DN và người dân địa phương? Tổng Công ty XD nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa có trách nhiệm như thế nào khi Đội trưởng được Tổng Công ty bổ nhiệm chính thức đã trốn tránh nhiệm này?

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/