Bãi bỏ hàng loạt điều kiện về kinh doanh xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị định số 08/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi 1 số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đây, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo quy định ở Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, chất liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký 15/1.

Ảnh minh họa

Đối có lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ bãi bỏ 1 số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, bãi bỏ Điều 5 (quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu); khoản 6 Điều 7 (điều kiện đối có thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bỏ điều kiện thích hợp có quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu); Điều 10 (điều kiện sản xuất xăng dầu); khoản 1 Điều 24 (điều kiện đối có cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bỏ điều kiện vị trí phải thích hợp có quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Bỏ khoản 5 Điều 41: “Cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa thích hợp có quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện công đoạn nâng cấp, bảo đảm thích hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đây”.

Bên cạnh đây, bãi bỏ 1 số nội dung ở Điều 7 về điều kiện đối có thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Cụ thể, Chính phủ bãi bỏ quy định: “Sau ba 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải có hoặc đồng có có số vốn góp tối thiểu 51% đối có hệ thống kho, đủ cung cấp tối thiểu 1/3 nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định ở khoản 1 Điều 31 Nghị định này”;

Bãi bỏ nội dung ở khoản 4: “Sau 2 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải có hoặc đồng có có số vốn góp tối thiểu 51% đối có một vài phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là 3.000 m3”;

Bãi bỏ nội dung ở khoản 5: “Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải có hoặc có và đồng có tối thiểu 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu 100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống bán của thương nhân”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/