Bạn được coi là nghèo nếu thu nhập dưới 28triệu/năm tại TP.HCM

Hiện toàn TP.HCM đã có 4 quận không còn hộ nghèo và 2 phường không còn cả hộ cận nghèo. Thành phố cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ căn bản không còn hộ nghèo.
Căn hộ tạm cư của 1 số hộ nghèo ở quận 2.

Văn phòng UBND TP.HCM mới cho biết, từ kết quả thực hiện giữa kỳ chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” GĐ 2019 – 2020, đô thị đã đề ra mục tiêu thực hiện chương trình từ nay đến năm 2020.

Cụ thể đô thị sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm 1% mật độ hộ nghèo và giảm 1,2% mật độ hộ cận nghèo trên tổng hộ dân. Nếu thực hiện được việc này, đô thị sẽ đã đi vào hoạt động mục tiêu căn bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo GĐ 2016 – 2020 trước thời hạn 2 năm.

Riêng có năm 2019, đô thị chuẩn bị thực hiện mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới theo tiêu chí: lương của hộ nghèo bình quân đầu người 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và mức chuẩn hộ cận nghèo có lương từ trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm.

Theo đô thị, mức chuẩn này thích hợp có hiện trạng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế – xã hội của TP. Ngoài ra đô thị chọn lọc giữ nguyên 5 chiều nghèo và 11 chỉ số thiếu hụt đang thực hiện.

Dự kiến có mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP nói trên và triển khai thực hiện trong hai năm 2019 – 2020, tiên đoán mật độ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo lương vào đầu năm 2019 sẽ vào dao động 5% tổng hộ dân đô thị (tương đương dao động 100.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Thời gian tới đô thị tiếp tục phấn đấu thực hiện giảm bình quân 0,8%/năm mật độ hộ nghèo và giảm bình quân 1% mật độ hộ cận nghèo. Đến cuối năm 2020, đô thị chuẩn bị sẽ đã đi vào hoạt động mục tiêu căn bản không còn hộ nghèo GĐ 2019 – 2020 (mật độ hộ nghèo dưới 0,5%) và lương bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so có năm 2011.

Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trong GĐ 2019 – 2020, đô thị sẽ tìm hiểu thi công và triển khai thực hiện biện pháp kéo giảm những chiều (chỉ số) thiếu hụt còn mật độ cao như: hỗ trợ đào tạo nghề, trình độ giáo dục người lớn, hỗ trợ thi công và sửa chữa nhà, hỗ trợ mức đâyng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho lao động nghèo và cận nghèo.

Liên quan đến vấn đề này, báo cáo trước HĐND vào ngày 12/7 vừa qua, giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn cho biết đến thời điểm đây đô thị đã có 4 quận không còn hộ nghèo là những quận 3, 5, 6 và Phú Nhuận, 97 phường không còn hộ nghèo, trong đây có 2 phường không còn cả hộ nghèo và hộ cận nghèo là Thảo Điền (Q.2) và 15 (Q.11). Thành phố còn đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2019 sẽ có 12 quận có 186 phường không còn hộ nghèo.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/