Home Blog Bàn giao 6 năm, tới khi bị cháy chung cư Carina vẫn chưa có Ban quản trị