Bảo hiểm Bảo Việt “bắt tay” với OCB triển khai dịch vụ bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt Insurance) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng liên kết bảo hiểm nhằm khai thác tối đa nguồn lực sẵn có của hai bên.

Theo Thỏa thuận hợp tác, OCB và Bảo hiểm Bảo Việt sẽ cộng triển khai chương trình hợp tác bảo hiểm; ưu tiên sử dụng những sản phẩm, dịch vụ của hai bên; đồng thời tăng cường công tác phân phối chéo, ra mắt bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác.

Cụ thể, OCB cam đoan ưu tiên sử dụng và ra mắt tới bạn của mình những sản phẩm dịch vụ bảo hiểm do Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp. Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt phối hợp có OCB đưa ra những biện pháp tài chính – bảo hiểm để bảo vệ toàn diện cho bạn.

Thông qua việc ký kết lần này, OCB và Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên diện tích toàn hệ thống; đổi mới vận hành và sản phẩm, cải tiến quy trình và chất lượng phục vụ trên cơ sở tận dụng thế mạnh của mỗi bên.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Bảo hiểm Bảo Việt và OCB thích hợp có xu thế phát triển trong GĐ mới, có lại nhiều giá trị tăng lên cho bạn.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị nòng cốt và lâu đời nhất trong hệ thống những doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt. Trong khi đây, OCB là ngân hàng TMCP Thứ nhất chính thức mở phân phối đã đi vào hoạt động dự án Basel II về mật độ an toàn vốn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/