Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng

Việc tăng vốn điều lệ cũng nằm trong chiến lược kinh doanh 2016-2020 và một vài năm thứ hai nhằm mở rộng phân khúc, phát triển vận hành kinh doanh 1 một vàih vững mạnh Bên cạnh đây.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa mở bán tăng vốn điều lệ từ 2.300 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng, qua đây tăng cường năng lực tài chính để cung cấp dịch vụ sản phẩm bảo hiểm cho một vài dự án lớn cũng như khả năng cam đoan, chi trả ích lợi bảo hiểm cho bạn; chắc chắn hiệu quả cao trong công tác quản trị rủi ro.

Việc tăng vốn điều lệ cũng nằm trong chiến lược kinh doanh 2016-2020 và một vài năm thứ hai nhằm mở rộng phân khúc, phát triển vận hành kinh doanh 1 một vàih vững mạnh Bên cạnh đây.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới lớn nhất phủ sóng trên toàn quốc, qua đây giúp doanh nghiệp luôn đứng vững địa điểm số 1 phân khúc phi nhân thọ có 21,2% thị phần.

Theo mở bán của Bảo Việt, một vài nghiệp vụ chính của Bảo hiểm Bảo Việt đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trên phân khúc như Bảo hiểm Xe Cơ giới, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm Tài sản.

Theo báo cáo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2018, phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12% so có cộng kỳ 2017, tổng doanh thu ước đạt hơn 22.000 tỷ đồng, bồi thường trên 9.000 tỷ đồng, dự phòng bồi thường hơn 4.000 tỷ đồng.

Trong đây, Bảo hiểm Bảo Việt đạt gần 4.600 tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng trưởng 28,4% so có cộng kỳ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/