Bảo Minh lãi cao nhờ thay đổi phương pháp dự phòng phí bảo hiểm

Lợi nhuận sau thuế của Tổng doanh nghiệp CP Bảo Minh trong quý Thứ nhất năm 2018 tăng 63% so có cộng kỳ. Kết quả này được cho đến từ việc cách tân biện pháp dự phòng phí bảo hiểm.

Ngày 24/4, Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty CP Bảo Minh (Bảo Minh; HoSE: BMI) diễn ra ở TP.HCM đã thông qua 1 số nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2018. Ngoài ra, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã tài liệu về công đoạn thoái vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Trong năm tài khoá 2017, lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh đạt 163 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức là 93 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 có mật độ 10% vốn điều lệ và chi trả đầy đủ cho cổ đông vào tháng 1/2018.

Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo Minh cho hay, trong năm 2018 Bảo Minh đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Lợi nhuận thuế ước 210 tỷ đồng, trong đây lãi từ vận hành kinh doanh là 50 tỷ đồng, lãi từ vận hành tài chính 160 tỷ đồng. Kiểm soát mật độ bồi thường ở mức thấp hơn năm 2017.

Kết thúc quý 1 năm 2018, Bảo Minh đạt lợi nhuận sau thuế 67,89 tỷ đồng, tăng 63% so có cộng kỳ. Nguyên nhân tăng vọt lợi nhuận được lãnh đạo doanh nghiệp lý giải đến từ việc cách tân biện pháp dự phòng phí so có cộng kỳ năm trước.

Cụ thể, Bảo Minh tiến hành biện pháp dự phòng toán học đối có loại hình bảo hiểm tử kỳ. Ngoài ra, do diễn biến thuận lợi của phân khúc chứng khoán nên kết quả kinh doanh vận hành đầu tư của doanh nghiệp tăng đáng kể so có cộng kỳ.

Về kế hoạch thoái vốn của SCIC ở Bảo Minh, ông Lê Song Lai cho biết SCIC đang chọn lọc thời điểm thoái vốn phù hợp theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt. Khi nào có phương án cụ thể sẽ mở bán tài liệu rộng rãi đến cổ đông. Trong năm 2018, SCIC vẫn chưa có kế hoạch thoái vốn ở Bảo Minh.

Đại hội cũng đã thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/