Bảo Việt công bố lợi doanh thu hợp nhất 2017 đạt gần 1,5 tỷ USD

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa mở bán kết quả kinh doanh năm 2017 (sau soát xét) có tổng doanh thu hợp nhất đạt 32.748 tỷ đồng, tương đương gần 1,5 tỷ USD, đã đi vào hoạt động 113,4% kế hoạch năm.

Với kết quả này, Bảo Việt tiếp tục khẳng định địa vị của công ty danh tiếng trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm ở Việt Nam. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 37,6%. Tổng tài sản hợp nhất ở thời điểm 31/12/2017 đạt 91.402 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD, tăng 25,2%; vốn chủ có đạt 14.467 tỷ đồng, tăng 5,7% so có thời điểm cuối năm 2016.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đã đi vào hoạt động vượt kế hoạch có tổng doanh thu đạt trên 22.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD); đó là năm thứ 2 không ngừng nghỉ Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu phân khúc, giữ địa điểm số 1 phân khúc về thị phần doanh thu khai thác mới và tiếp tục bứt phá, dẫn đầu về thị phần tổng doanh thu.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ cũng khẳng định địa điểm số 1 có tổng doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi mức tăng trưởng bình quân phân khúc. Một số nghiệp vụ có mức tăng trưởng khả quan và đóng góp đáng kể vào doanh thu phí bảo hiểm gốc như bảo hiểm xe cơ giới (+29,8%); bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm con người (+25,4%); bảo hiểm hỏa hoạn và một vài rủi ro đặc trưng (+24,6%).

Trong các tháng đầu năm 2018, giá cổ phiếu BVH ghi nhận mức tăng mạnh, đóng cửa phiên ngày 09/4/2018 có mức 107.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa tăng lên hơn 3 tỷ USD.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/