Bất ngờ với kết luận của Bộ Công thương sau kiểm tra Con Cưng

Ngày 17/8, Bộ Công Thương đã mở phân phối kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong làm việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, tranh đua và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.

Trên cơ sở phản ánh của báo chí và khiếu nại của bạn về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm của Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo kiểm tra sơ bộ và sau đó đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Công ty trong thời gian từ ngày 30/7/2018 đến ngày 10/8/2018.

Đoàn kiểm tra phân tách, về căn bản Con Cưng đã chấp hành đúng quy định về chất lượng sản phẩm, xuất xứ hàng hóa.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra đối có 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và những làm việc bảo vệ ích lợi người tiêu dùng của Công ty, Đoàn kiểm tra phân tách: về căn bản Công ty đã chấp hành đúng những quy định của pháp luật trong bảo vệ ích lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và lý do xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng cảm thấy hồ sơ nhập khẩu của Công ty hợp lệ theo những quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của những Chi cục Quản lý phân khúc đối có 192 vụ kiểm tra đã phát hiện 1 số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của Công ty.

Cụ thể, Công ty có vi phạm về nhãn hàng hóa được quy định ở những Điều 30, 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nguyên tắc, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Công ty có vi phạm về khuyến mại quy định ở Điều 48 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc thương mại, sản xuất, buôn phân phối hàng giả, hàng cấm và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng đối có 1 số chương trình khuyến mại của Công ty.

Ngoài ra, Công ty có vi phạm quy định về thương mại điện tử ở những Điều 81, 82, 84 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung ở Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ đối có làm việc của website thương mại điện tử phân phối hàng www.concuwng.com.

Đối có những vi phạm hành chính, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý phân khúc và những Chi cục Quản lý phân khúc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối có Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ Công Thương đề nghị Công ty có phương pháp xử lý, khắc phục những vi phạm đã được phát hiện; tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong những làm việc kinh doanh của Công ty, báo cáo Bộ Công Thương và những cơ quan công dụng. Với những sản phẩm có vi phạm về nhãn mác, đề nghị Công ty khắc phục xong những vi phạm này trước khi đưa vào di chuyển.

“Việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong làm việc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, tranh đua và bảo vệ người tiêu dùng là công việc quan trọng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đang chỉ đạo Cục Quản lý phân khúc và những đơn vị trong Bộ tiếp tục rà soát tổng thể những quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ/thực xây dựng vụ của cán bộ, công chức lực lượng Quản lý phân khúc và Bộ Công Thương để chắc chắn tính nghiêm minh của pháp luật, không gây phiền nhiễu cho công ty và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức lực lượng Quản lý phân khúc trong khi thi hành công vụ nếu có”, Bộ Công Thương cho hay.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/