Home Blog Bầu Đức chào bán hơn 87 triệu cổ phiếu để lấy tiền trả nợ