Home Blog Bị bãi nhiệm,bà Thảo phản pháo tố Trung Nguyên “mất kiểm soát nghiêm trọng”