Home Blog Bị đòi hỏi vô lý, Công ty Ba Huân muốn nghỉ chơi với quỹ ngoại VinaCapital