Home Blog Bị Ngân hàng Nhà nước tuýt còi, Vietcombank dừng tăng phí rút tiền