Bia chai Hà Nội truyền thống sắp không còn sản xuất nữa

Habeco phát triển sản phẩm bia Hà Nội chai 355ml để thay thế bia chai truyền thống 450ml. Nguyên nhân do lượng tiêu thụ loại bia đỏ chai 450ml đã giảm 60 triệu lít so có năm trước đó. Thông tin ở Đại hội cổ đông Habeco cho biết

Ngày 28/6, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco– mã chứng khoán: BHN) đã áp dụng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các cổ đông đã áp dụng việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Habeco nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo đó, ông Trần Đình Thanh, đại diện 41,79% vốn Nhà nước ở Habeco, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Ngô Quế Lâm, đại diện 40% vốn Nhà nước ở Habeco, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty; Ông Stefano Clini, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ban lãnh đạo mới của Habeco

Theo báo cáo về tình hình làm việc năm 2017 của Habeco, tổng sản lượng tiêu thụ một vài sản phẩm chủ yếu ước đạt 481,9 triệu lít. Trong đó tiêu thụ bia một vài loại đạt 479 triệu lít, nước uống đóng chai 2,8 triệu lít; Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.867,4 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 839,3 tỷ đồng; Nộp ngân sách ước đạt 2.047,8 tỷ đồng.

Năm 2017, Habeco đã phải đối mặt có nhiều gặp khó như: tranh giành giữa một vài công ty trong ngành càng ngày càng gay gắt, giá cả một vài nhân tố sản xuất đầu vào biến động phức tạp… Việc thực hiện công đoạn tăng thuế tiêu thụ độc đáo và một vài chính sách bán hàng hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn… ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty.

Tuy nhiên, năm 2018, Habeco vẫn đặt mục tiêu tiêu thụ 500 triệu lít, lợi nhuận sau thuế hơn 811 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Habeco cũng cho biết sẽ thực hiện dự án di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), quy hoạch lại mặt bằng ở đó và nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh.

Cũng trong năm nay Habeco phát triển sản phẩm bia Hà Nội chai 355ml để thay thế dần cho chai 450ml. Nguyên nhân do lượng tiêu thụ loại bia đỏ chai 450ml đã giảm 60 triệu lít so có năm trước đó, xu hướng tiêu dùng dịch chuyển sang các sản phẩm cấp cao hơn, dung tích nhỏ hơn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/