Home Blog BIDV: Thông tin “Phòng Giao dịch Hòn La phá sản” là bịa đặt