Bộ Công Thương: Đại gia bia Thái muốn mua 51% cổ phần Sabeco

Vietnam Beverage là 1 doanh nghiệp mới thành lập ở Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, doanh nghiệp bia do ThaiBev có. Công ty này mong muốn mua 51% trọn vẹn vốn cổ phần của SABECO.

Liên quan đến việc Nhà đầu tư chào mua tranh đua công khai cổ phần thuộc có nhà nước ở Tổng doanh nghiệp cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Bộ Công Thương cho biết, đến 18h ngày 11/12/2017, đã có 01 Nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến việc có từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện ra mắt tài liệu là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017, có vốn điều lệ 681.663.260.000 đồng; Hoạt động trong lĩnh vực giải đáp quản lý, (không bao gồm giải đáp pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, giải đáp máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Vietnam Beverage là 1 doanh nghiệp mới thành lập ở Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, doanh nghiệp bia do ThaiBev có 100% có trụ sở ở HongKong.

“Công ty này mong muốn mua 327.053.405 cổ phần của SABECO, tương đương xấp xỉ 51% trọn vẹn vốn cổ phần của Sabeco có 1 số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: vốn chủ có và vốn huy động từ một số nguồn hợp pháp khác”, Bộ Công Thương cho hay.

Theo Bộ Công Thương, việc thông báo trước 7 ngày là thực hiện đúng quy định về việc ra mắt tài liệu nhằm mục đích công khai minh bạch, chắc chắn thời gian cho một số cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, xác minh sự tuân thủ một số quy định về tập trung kinh tế của Luật tranh đua và một số quy định khác của pháp luật về đầu tư nước ngoài, chứng khoán và tài chính.

Đây chỉ là điều kiện cần để Nhà đầu tư mong muốn mua trên 25% được phép đặt cọc. Trong trường hợp đã thực hiện một số thủ tục liên quan đến đặt cọc, nếu Nhà đầu tư xét thấy mức giá chào phân phối không thích hợp, có thể yêu cầu Ban tổ chức chào giá tranh đua rút đặt cọc và không tham dự phiên chào phân phối tranh đua trước 16 giờ ngày 17/12/2017.

“Như vậy Vietnam Beverage có tham dự đặt cọc, đăng ký phiên chào phân phối tranh đua vào ngày 18 tháng 12 năm 2017 hay không sẽ có kết luận sau 16 giờ ngày 17/12/2017”, Bộ Công Thương cho biết.

Vietnam Beverage là 1 doanh nghiệp nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, doanh nghiệp bia do ThaiBev có 100% có trụ sở ở HongKong.

Bộ Công Thương cho biết, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 quy định:

Tỷ lệ có nước ngoài là tổng mật độ có cổ phần, phần vốn góp có quyền biểu quyết của toàn bộ nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên trong 1 doanh nghiệp đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán (khoản 13 Điều 2);

Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Cá nhân có quốc tịch nước ngoài; Tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam (khoản 21 Điều 2).

Bên cạnh đây, điểm b khoản 1 Điều 2a Nghị định số 58/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP) quy định: “Đối có doanh nghiệp đại chúng vận hành trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tiến hành đối có nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về có nước ngoài, thì mật độ có nước ngoài tối đa là 49%”.

Đối chiếu có một số quy định trên thì mật độ có nước ngoài mà cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên ở SABECO tối đa là 49%.

Như vậy, trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên có ý định mua cổ phần của SABECO thì họ chỉ có thể mua 49% – (mật độ có nước ngoài giai đoạn này của SABECO).

“Trường hợp Công ty Vietnam Beverage có vốn của nước ngoài nắm giữ 49% thì không thuộc đối tượng tiến hành của quy định mật độ có nước ngoài nói trên. Điều này có nghĩa, Vietnam Beverage được phép mua có mật độ tối đa 51%”, Bộ Công Thương cho hay.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/