Bộ Công Thương: Nếu việc bất ngờ cắt nhiều kênh có vi phạm, VTVcab sẽ bị xử lý

Bộ Công Thương vừa đề nghị VTVcab báo cáo về việc bất ngờ cắt vô vàn kênh truyền hình. Trường hợp VTVcab có vi phạm pháp luật về bảo vệ ích lợi người tiêu dùng, Cục sẽ xử lý đầy đủ theo quy định của pháp luật.

VTVcab đang khiến khách hàng phản ứng tiêu cực vì đột ngột cắt nhiều kênh yêu thích

Theo thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, qua phương tiện thông tin đại chúng, Cục đã ghi nhận phản ánh của người tiêu dùng về việc Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) bất ngờ cắt vô vàn kênh truyền hình trong gói dịch vụ mà không thông báo với người sử dụng dịch vụ.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã đề nghị VTVcab báo cáo sự việc để tiến hành xác minh. Trường hợp VTVcab có vi phạm pháp luật về bảo vệ ích lợi người tiêu dùng, Cục sẽ xử lý đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Quyết định số 02/2012 ngày 13/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, truyền hình trả tiền do VTVcab đang cung cấp là lĩnh vực dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giao kết với người sử dụng dịch vụ.

VTVcab đã đăng ký hợp đồng theo mẫu tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Căn cứ quy định tại Khoản 6.5, Điều 6, Hợp đồng mẫu, VTVcab chỉ được thực hiện việc thay đổi số lượng kênh và kênh trong mỗi gói dịch vụ sau khi đã đăng tải tại trang điện tử http://www.vtvcab.vn và thông báo tới bên sử dụng dịch vụ dưới một trong các hình thức sau: nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại di động của bên sử dụng dịch vụ (nếu bên sử dụng dịch vụ đăng ký nhận thông báo bằng tin nhắn).

Hoặc, gửi thông báo đến bên sử dụng dịch vụ theo địa chỉ mà Bên sử dụng dịch vụ đăng ký.

Theo quy định tại Khoản 5.4, Điều 5, Hợp đồng mẫu, Bên sử dụng dịch vụ không có nhu cầu sử dụng hoặc không đồng ý với việc VTVcab thay đổi số lượng kênh và kênh trong gói dịch vụ, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, bên sử dụng dịch vụ có quyền gửi khiếu nại đến VTVcab để được giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày VTVcab tiếp nhận khiếu nại theo theo quy định tại Khoản 6.12, Điều 6, Hợp đồng mẫu.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các phản ánh hoặc đề nghị tư vấn của người tiêu dùng về vấn đề này xin liên hệ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng qua số Tổng đài tư vấn tiêu dùng miễn phí 1800 – 6838 hoặc email vcca@moit.gov.vn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/