Bộ Công Thương rà soát quy trình làm việc của Cục QLTT trong vụ Con Cưng

Bộ Công Thương vừa có chọn lọc thành lập tổ rà soát, phân tách lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối có Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý phân khúc.

Cụ thể, Bộ Công Thương thành lập Tổ rà soát, phân tách lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối có Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý phân khúc và phân tách vận hành của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Với nhiệm vụ tổ chức rà soát, phân tách lại việc chấp hành pháp luật về vận hành công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý phân khúc và một số cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối có Công ty Cổ phần Con cưng;

Đánh giá vận hành của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống một số hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ ở một số địa bàn trọng tâm đến hết năm 2020;kiến nghị Bộ trưởng một số phương pháp xử lý một số cá nhân, tập thể vi phạm vận hành công vụ nếu có.

Quyết định nói rõ, Tổ công tác sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra trước ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/