Bộ Công Thương: Tập đoàn Sojitz thâu tóm Công ty Giấy Sài Gòn là đúng luật

Theo Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn và Tập đoàn Sojitz Nhật Bản được áp dụng làm thủ tục tập trung kinh tế ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 09/4, Cục đã nhận được Hồ sơ tham vấn việc tập trung kinh tế của Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn và Tập đoàn Sojitz Nhật Bản theo hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Theo thỏa thuận của một vài bên, Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (“SGP”) chuyển nhượng 95,24% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là Tập đoàn Sojitz Corporation. Sau chuyển nhượng, Tập đoàn Sojitz sẽ nắm quyền kiểm soát và chi phối vận hành của Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn.

Sau khi áp dụng tham khảo Hồ sơ tham vấn việc tập trung kinh tế và ý kiến của Cục Công nghiệp, Hiệp hội giấy và bột giấy, ngày 16/5, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã đã đi vào hoạt động báo cáo phân tách Hồ sơ tham vấn tập trung kinh tế và có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Cụ thể, tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn và Tập đoàn Sojitz Nhật Bản theo hình thức chuyển nhượng cổ phần không thuộc trường hợp bị cấm theo Điều 18 và không thuộc trường hợp phải thông báo theo Khoản 1 Điều 20 Luật Cạnh tranh Việt Nam 2004 do thị phần kết hợp của một vài bên tham dự tập trung kinh tế trong năm 2016 và 2017 đều dưới 30%.

Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn và Tập đoàn Sojitz Nhật Bản được áp dụng làm thủ tục tập trung kinh tế ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 24 Luật Cạnh tranh Việt Nam và theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trước đây, Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản đã mở bán đã chính thức mua lại Công ty CP Giấy Sài Gòn nhằm khai thác nhu cầu càng ngày càng tăng thêm về giấy bìa cứng và khăn giấy ở khu vực Đông Nam Á. Sojitz hiện nắm giữ 93,8 triệu cổ phần của Giấy Sài Gòn, tương ứng có 95,2% vốn điều lệ.

Sojitz đã chi 10 tỷ Yen (dao động 91,2 triệu USD) cho thương vụ này. Giấy Sài Gòn chiếm dao động 18% diện tích sản xuất toàn ngành. Tổng công suất của doanh nghiệp đạt 40.000 tấn giấy vệ sinh và 230.000 tấn giấy công nghiệp mỗi năm. Trong năm 2017, doanh thu của doanh nghiệp đạt dao động 3.300 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/