Bộ Công Thương theo dõi việc Thế Giới Di Động mua lại Trần Anh

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, việc Thế Giới Di Động mua Trần Anh không làm tăng thêm sức mạnh đáng kể cho Thế Giới Di Động vì doanh nghiệp này đã có địa điểm thống lĩnh trên phân khúc bán lẻ sản phẩm công nghệ tài liệu.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Thế Giới Di Động) chuẩn bị mua lại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (Trần Anh).

Ảnh minh họa

Thế Giới Di Động chuẩn bị mua 100% cổ phần từ một số cổ đông đã đi vào làm việc của Trần Anh. Sau chuyển nhượng mua lại, Thế Giới Di Động sẽ trở thành doanh nghiệp mẹ của Trần Anh để trực tiếp quản lý và điều hành trọn vẹn làm việc kinh doanh của Trần Anh.

Sau khi áp dụng thẩm định Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và khảo sát ý kiến của một số doanh nghiệp kinh doanh trên phân khúc, ngày 27/11 năm 2017, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã đã đi vào hoạt động báo cáo thẩm định hồ sơ tập trung kinh tế.

Theo cục này, tập trung kinh tế giữa Thế Giới Di Động và Trần Anh là hành vi tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp quy định ở Khoản 3 Điều 16 và Khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh. Thị trường liên quan được xác định gồm: phân khúc bán lẻ chuyên doanh sản phẩm điện máy gia dụng trên toàn quốc và phân khúc bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ tài liệu trên toàn quốc.

Thế Giới Di Động mua lại Trần Anh đã tác động tới cấu trúc phân khúc dịch vụ bán lẻ chuyên doanh một số sản phẩm điện máy và công nghệ tài liệu theo hướng giảm số lượng đối thủ tranh giành trên phân khúc (từ chỗ là đối thủ tranh giành của nhau, Trần Anh sẽ trở thành doanh nghiệp con của Thế Giới Di Động). Giao dịch cũng làm tăng thêm sức mạnh phân khúc của Thế Giới Di Động.

Tuy nhiên, mức độ tăng thêm sức mạnh không đáng kể do Thế Giới Di Động đã là doanh nghiệp có địa điểm thống lĩnh trên phân khúc bán lẻ chuyên doanh sản phẩm công nghệ tài liệu (chiếm >30%).

Việc Thế Giới Di Động mua lại Trần Anh không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định ở Điều 18 Luật Cạnh tranh.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, sẽ tiếp tục giám sát làm việc tranh giành của Thế Giới Di Động để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi lạm dụng địa điểm thống lĩnh phân khúc của Thế Giới Di Động (nếu có) theo quy định của pháp luật tranh giành.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/