Bộ Công Thương yêu cầu Grab cung cấp tài liệu “mua đứt” Uber

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Công ty TNHH GrabTaxi cung cấp thông tin việc Grab mua tất cả làm việc kinh doanh của Uber ở khu vực Đông Nam Á.

Để có căn cứ tham khảo, phân tách việc mua lại theo quy định của pháp luật tranh đua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Grab phối hợp cung cấp 1 số thông tin, thông tin có liên quan đến việc mua lại nêu trên và Hợp đồng Grab mua lại Uber ở Đông Nam Á. Tài liệu gửi đến Cục trước ngày 3/4/2018.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, căn cứ tính năng quản lý nhà nước về tranh đua ở quy định ở khoản 2 Điều 7 Luật Cạnh tranh, trong đây có nhiệm vụ kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định ở Mục 3 Chương II Luật Cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng- Bộ Công Thương có nhiệm vụ kiểm soát làm việc tập trung kinh tế diễn ra trên phân khúc.

Trước đây, vào ngày 26/3, Grab chính thức thông báo đã đi vào hoạt động chuyển nhượng mua lại làm việc kinh doanh của Uber ở khu vực Đông Nam Á, trong đây có phân khúc Việt Nam.

Theo đây, Uber sẽ sáp nhập vào Grab ở khu vực Đông Nam Á. Uber sẽ giữ 27,5% cổ phần trong Grab. Đồng thời có thỏa thuận này, CEO của Uber, ông Dara Khosrowshahi, sẽ tham dự vào ban lãnh đạo của Grab.

Grab cũng sẽ tiếp nhận Uber Eats để ngay lập tức trở thành 1 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận thức ăn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/