Bộ LĐTBXH đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đang dự thảo, lấy ý kiến về đề xuất quy định mới về qui định thi công thang thu nhập, bảng thu nhập….

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về tiền thu nhập. Trong đây, Bộ đề xuất quy định mới về qui định thi công thang thu nhập, bảng thu nhập.

Theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP, bội số của thang thu nhập là hệ số chênh lệch giữa mức thu nhập của công việc hoặc chức danh có đề nghị trình độ kỹ thuật cao nhất so có mức thu nhập của công việc hoặc chức danh có đề nghị trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang thu nhập, bảng thu nhập tùy thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng một sốh chênh lệch giữa hai bậc thu nhập liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy bí kíp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đề xuất quy định mới về qui định thi công thang thu nhập, bảng thu nhập.

Bộ LĐ-TB&XH cho hay, việc quy định một số qui định, nhất là qui định khoảng một sốh giữa một số bậc thu nhập ít nhất 5%; mức thu nhập đối có công việc đòi hỏi lao động qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% mức thu nhập tối thiểu vùng; mức thu nhập công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5% hoặc 7% mức thu nhập của công việc có độ phức tạp tương đương, trong điều kiện lao động lẽ thường, đã ảnh hưởng đến chính sách bán hàng thu nhập, cấu trúc thang, bảng thu nhập của công ty và không thích hợp có cơ chế phân khúc.

Nhiều công ty thi công thang bảng thu nhập theo thâm niên (để bảo đảm khoảng một sốh ít nhất 5%), dẫn đến không khuyến khích trả thu nhập theo công việc mà trả theo thâm niên, người có thâm niên nhiều thì phải trả thu nhập cao, giá thành đâyng bảo hiểm xã hội cao (cùng làm 1 công việc nhưng công ty phải trả thu nhập, giá thành bảo hiểm cho người lao động làm 15 – 20 năm cao gấp 2 – 3 lần người mới vào làm việc). Thực trạng này dẫn đến công ty không muốn sử dụng lao động có nhiều thâm niên, tìm nhiều một sốh để sa thải lao động để tuyển lao động mới.

Do đây, ở dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án sửa đổi quy định trên.

Cụ thể, phương án 1: Quy định có tính chất định tính để công ty và công đoàn cơ sở thương lượng, xác định giá trị cụ thể (bỏ quy định 5%). Cụ thể: “Số bậc của thang thu nhập, bảng thu nhập do công ty chọn lọc căn cứ vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng một sốh chênh lệch giữa hai bậc thu nhập liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy bí kíp, phát triển tài năng”.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, phương án này có thế mạnh tăng quyền tự chủ cho công ty trong việc thi công, chọn lọc việc thi công thang thu nhập, bảng thu nhập. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm do khả năng thương lượng của người lao động còn hạn chế, áp lực về việc làm lớn, tổ chức đại diện người lao động chưa đủ mạnh dễ dẫn đến hiện trạng công ty ép tiền thu nhập của người lao động ở mức thấp.

Phương án 2: Vẫn quy định khoảng một sốh có tính định lượng, nhưng giảm mức từ 5% xuống 3% để tính tới bãi bỏ quy định này. Cụ thể, “Số bậc của thang thu nhập, bảng thu nhập do công ty chọn lọc căn cứ vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng một sốh chênh lệch giữa hai bậc thu nhập liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy bí kíp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 3% so có mức thu nhập tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Phương án này theo Bộ LĐ-TB&XH có thế mạnh Nhà nước vẫn tạo ra sàn thấp nhất để tránh hiện trạng công ty ép tiền thu nhập của người lao động ở mức thấp, nhưng có nhược điểm hạn chế quyền chủ động cho công ty trong việc thi công, chọn lọc việc thi công thang thu nhập, bảng thu nhập, gây ảnh hưởng đến cấu trúc thang thu nhập, bảng thu nhập khi công ty thi công.

Trong điều kiện phân khúc lao động, năng lực của công đoàn cơ sở, áp lực việc làm giai đoạn này thì cần có công đoạn thực hiện, vì vậy đề nghị chọn phương án 2.

Dự thảo đang lấy ý kiến của người dân, chuyên gia, một số đơn vị…. đến hết ngày 28/4.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/