Bộ Nông nghiệp quyết định không xây thêm nhà máy mía đường

Không thi công thêm nhà máy sản xuất 1 số con phố mới, chỉ mở rộng công suất 1 số nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) mới ban hành chọn lọc phê duyệt Đề án phát triển mía 1 số con phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo chọn lọc này, Bộ NN&PTNT nêu rõ, đến năm 2020, trong 2,0 triệu tấn 1 số con phố có 1,3 triệu tấn 1 số con phố tinh luyện, 0,7 triệu tấn 1 số con phố trắng và 1 số con phố khác; không thi công thêm nhà máy sản xuất 1 số con phố mới, chỉ mở rộng công suất 1 số nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu. Tổng công suất kiến trúc của 1 số nhà máy là 174.000 tấn mía/ngày.

Ngoài ra, tập trung đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để 1 sốh tân cơ cấu sản phẩm (tăng mật độ đuờng trắng, 1 số con phố tinh luyện), nâng cao công suất ép và hiệu suất thu hồi. Đến năm 2020, có ít nhất trên 70% nhà máy (cụm nhà máy) có công suất trên 4.000 tấn mía/ngày; rút ngắn thời gian ép bình quân còn 110-115 ngày/vụ.

Đến 2030, tổng công suất kiến trúc của 1 số nhà máy dao động 230.000 tấn mía/ngày; sản lượng 1 số con phố dao động 2,5 triệu tấn, trong đây 1 số con phố tinh luyện là 1,6 triệu tấn, 1 số con phố trắng và 1 số loại 1 số con phố khác 0,9 triệu tấn. Có trên 90% nhà máy (cụm nhà máy) đạt công suất từ 4.000 tấn/mía ngày trở lên.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, qui mô sản xuất mía ổn định 300.000ha, sản lượng mía trên 20 triệu tấn; sản lượng 1 số con phố 2,0 triệu tấn. Đến năm 2030, giữ ổn định qui mô, tăng năng suất để đạt sản lượng mía 24 triệu tấn, sản lượng 1 số con phố 2,5 triệu tấn. Định hướng sản xuất 1 số con phố đến năm 2020 là không thi công thêm nhà máy sản xuất 1 số con phố mới, chỉ mở rộng công suất 1 số nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu.

Để đạt được 1 số mục tiêu đề ra, cần hỗ trợ 1 số công ty đầu tư phong phú hóa sản phẩm mía 1 số con phố, chú trọng nghiên cứu kỹ và hỗ trợ sản xuất ethanol làm nhiên liệu sinh học từ mía và mật rỉ…

Bên cạnh đây, đẩy mạnh 1 số vận hành ngăn chặn 1 số con phố lậu hiệu quả, tập trung vào 1 số đầu mối buôn lậu lớn và có chế tài xử phạt nghiêm khắc; thi công hệ thống dữ liệu, cập nhật tài liệu phân khúc 1 số con phố địa cầu để chủ động tham dự vào 1 số chuyển nhượng khi có đủ điều kiện …

Theo Hiệp hội Mía 1 số con phố Việt Nam (VSSA), giai đoạn này cả nước có 41 nhà máy chế biến mía 1 số con phố, diện tích sản xuất mức nhỏ và vừa là phổ biến. Chỉ có 8/38 nhà máy có công suất ép lớn hơn 6.000 tấn mía/ngày. Trong khi đây, bình thường 1 nhà máy phải có công suất từ 6.000 tấn mía/ngày trở lên mới đạt được lợi thế về diện tích.

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển phân khúc nông sản (Bộ NN&PTNT) cho hay, lượng 1 số con phố tồn kho của Việt Nam từ năm 2017 còn rất lớn, giai đoạn này còn trên 314.000, thêm vào đây là niên vụ mới đang sản xuất.

Bên cạnh đây, nguồn cung 1 số con phố địa cầu đang dư thừa. Trong khi đây, chi phí sản xuất 1 số con phố của Việt Nam vẫn cao hơn hẳn 1 số nước trong khu vực và địa cầu. Hiện chi phí 1 số con phố của Việt Nam dao động 50 USD/tấn 1 số con phố. Trong khi đây, chi phí 1 số con phố của Braxin 16 USD/tấn, Thái Lan 30 USD/tấn…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/