Bỏ quy định điều kiện năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

Tại Nghị định 150 sửa đổi 1 số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT có hiệu lực từ 24/12/2018, Chính phủ đã bãi bỏ nhiều điều, khoản quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân làm việc đầu tư áp dụng CNTT
Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử | Tên miền quốc tế của mạng xã hội phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp | Bỏ quy định điều kiện năng lực có nhiều tổ chức, cá nhân làm việc đầu tư áp dụng CNTT

Nghị định 150 của Chính phủ sửa đổi 1 số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT sẽ có hiệu lực từ ngày 24/12/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 7/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 150 của Chính phủ sửa đổi 1 số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT.

Theo Nghị định mới, Chính phủ quyết định sửa đổi, bãi bỏ 1 số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và tài liệu trên mạng (Nghị định 72) được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 72.

Cụ thể, khoản 2 của Điều 23a quy định về điều kiện tổ chức, nhân sự của trang tài liệu điện tử tổng hợp, mạng xã hội được sửa thành “Có ít nhất 1 nhân sự quản lý nội dung tài liệu và 1 nhân sự quản lý kỹ thuật”.

Đối có Điều 23b – Điều kiện về tên miền, Nghị định mới đã sửa đổi khoản 3 và 4 thành: “Trang tài liệu điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cộng tổ chức, công ty không được sử dụng cộng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau)”; “Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối có tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp”.

Nghị định 150 mới được Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018 cũng sửa đổi 1 số khoản của Điều 32a quy định điều kiện tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 (trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi có nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của công ty – PV), cụ thể là: có trụ sở chính có địa chỉ và số liên hệ liên hệ rõ ràng và liên hệ được (khoản 1); có ít nhất 1 nhân sự quản lý trò chơi điện tử (khoản 2).

Điểm b khoản 3 Điều 33 – Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 cũng đã được sửa đổi thành “Có ít nhất 1 nhân sự quản trị trò chơi điện tử”.

Cùng có đây, Nghị định 150 đã bãi bỏ 6 khoản, điểm của Nghị định 72 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27 năm 2018, đây là: điểm b khoản 2 Điều 14 – Nhà đăng ký tên miền “.VN”; điểm b khoản 2 Điều 15 – Nhà đăng ký tên miền quốc tế ở Việt Nam; khoản 2 Điều 32b – Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; khoản 3 Điều 32d – Hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; điểm e khoản 4 Điều 32d; khoản 4 Điều 33 – Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4.

Như vậy, 1 số điều kiện kinh doanh trước đây đối có làm việc kinh doanh trò chơi điện tử đã được Chính phủ quyết định bãi bỏ. Đơn cử như: hồ sơ yêu cầu cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử G1 không cần văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối có tên miền quốc tế và kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet như trước đây.

Đáng chú tâm, ở Nghị định 150, vô số điều, khoản của Nghị định 102 ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư áp dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bãi bỏ, bao gồm khoản 1 Điều 60 và một số Điều từ 61 đến 72 quy định về: Điều kiện năng lực của chủ trì kiến trúc sơ bộ; Điều kiện năng lực của tổ chức giải đáp lập dự án; Điều kiện năng lực của cá nhân làm Giám đốc giải đáp quản lý dự án; Điều kiện năng lực của tổ chức giải đáp quản lý dự án;

Điều kiện năng lực của chủ trì khảo sát; Điều kiện năng lực của tổ chức giải đáp khảo sát; Điều kiện năng lực của chủ trì kiến trúc thi công; Điều kiện năng lực của tổ chức giải đáp kiến trúc thi công; Điều kiện năng lực của tổ chức giải đáp giám sát thi công; Điều kiện năng lực của chỉ huy thi công ở hiện trường; Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập kiến trúc, khảo sát, giám sát; Điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức nước ngoài khi tham dự làm việc giải đáp, thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư áp dụng CNTT ở Việt Nam.

Bên cạnh việc sửa đổi 1 số điều của Nghị định 72 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27 năm 2018 và Nghị định 102 năm 2009 về quản lý đầu tư áp dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nghị định mới của Chính phủ còn sửa đổi, bãi bỏ 1 số điều của Nghị định 195 ngày 21/11/2013 quy định 1 số điều và giải pháp thi hành Luật Xuất bản ; đồng thời bãi bỏ 1 số điều, điểm của Nghị định 47 ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Bưu chính.

Liên quan đến quy định về quản lý đầu tư áp dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ở hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2018 được tổ chức ngày 5/11 vừa qua, Bộ TT&TT đã cho biết, thời gian vừa qua, Bộ đã khẩn trương đã đi vào hoạt động và trình Chính phủ tham khảo, ban hành dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư áp dụng CNTT thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Quyết định 80/2014/QĐ-TTg. Dự thảo Nghị định này được Bộ TT&TT thi công theo hướng tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư áp dụng CNTT và thủ tục thuê dịch vụ CNTT.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/