Bộ Tài chính công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân

Nhằm cung cấp 1 vài tài liệu căn bản về dự toán ngân sách Nhà nước đến người dân, Bộ Tài chính đã ra mắt “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 trình Quốc hội”.
Đây là năm thứ 5 không ngừng nghỉ Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015.

Đây là năm thứ 5 không ngừng nghỉ Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Báo cáo cung cấp cho người dân 1 vài tài liệu, số liệu căn bản nhất về 1 vài căn cứ vĩ mô căn bản thi công dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019, cũng như dự toán thu chi ngân sách, cân đối ngân sách, cơ cấu 1 vài khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp thêm 1 vài tài liệu về kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019-2021 và biện pháp triển khai thực hiện.

Theo báo cáo, dự toán thu ngân sách năm là hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 23% GDP. Trong số trên, thu nội địa chiếm 83,2% có dao động 1,173 triệu tỷ đồng. Còn lại, hai khoản thu lớn khác, thu từ dầu thô và thu từ xuất nhập khẩu, lần lượt là 44.600 tỷ đồng và 189.200 tỷ đồng.

Đáng chú tâm, thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau chuẩn bị chiếm 4,9% tổng thu, tức là dao động hơn 69.000 tỷ đồng. Con số này tăng đáng kể so có con số trong dự toán năm nay (dao động hơn 49.000 tỷ đồng).

Về dự toán chi, theo báo cáo là dao động trên 1,633 triệu tỷ đồng, trong đây chi không ngừng nghỉ là 63,8% tổng thu, còn lại là chi đầu tư (26,3%), chi trả nợ lãi và viện trợ (7,7%) và dự phòng (2,1%).

Bội chi ngân sách chuẩn bị năm sau là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP, thấp hơn mức chuẩn bị năm nay (mật độ bội chi chuẩn bị năm nay là 3,67% GDP).

Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm cũng được coi là 1 trong 1 vài hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam

Ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính khẳng định, quy định của Luật Ngân sách nhà nước không đề nghị phải thi công báo cáo này, tuy nhiên có nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc công khai minh bạch ngân sách theo chuẩn mực quốc tế thì Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân từ năm ngân sách 2015.

“Chúng tôi đã thực hiện việc ra mắt này được 5 năm và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích 1 vài địa phương triển khai thực hiện ra mắt báo cáo ngân sách dành cho công dân. Đây là thông lệ tốt để người dân ở 1 vài địa phương có thể thông qua đây nắm được tài liệu căn bản về ngân sách của từng địa phương, và cũng có thể đâyng góp tiếng nói thông qua Hội đồng nhân dân khi chọn lọc ngân sách địa phương mình”, ông Hưng cho biết thêm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/