Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội dừng lấy quỹ đất thanh toán dự án BT

Bộ Tài chính vừa yêu cầu Hà Nội tạm dừng chọn lọc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 đến khi Nghị định về sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT có hiệu lực.
Bộ Tài chính yêu cầu Hà Nội tạm dừng dùng quỹ đất chi trả cho dự án BT

Theo Bộ Tài Chính, ở Khoản 3, Điểm d Khoản 4 Điều 13 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: Quy định chi tiết về việc sử dụng tài sản công để tham dự dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chọn lọc hoặc phân cấp thẩm quyền chọn lọc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức thi công – chuyển giao (BT).

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2018, không ứng dụng quy định ở Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước chi trả bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

Thực hiện quy định của Luật, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (Tờ trình Chính phủ số 145/TTr-CP ngày 6.10.2017) nhưng đến nay Nghị định chưa được ban hành.

Để xử lý 1 vài vấn đề chuyển tiếp trong thời gian 1 số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa được ký ban hành (trong đây có Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT), Bộ Tài chính đã có Công văn số 638/BTC-QLCS ngày 16/1/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ ở Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 giải đáp 1 vài bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND 1 vài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý 1 số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công như sau: “Tạm dừng việc tham khảo, chọn lọc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành”.

Bộ Tài chính yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để chi trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để bảo đảm thích hợp có quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ra mắt chọn lọc chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 1 số dự án về hạ tầng giao thông theo hình thức BT, chi trả bằng quỹ đất cho 1 vài nhà đầu tư gây chú tâm dư luận. Đơn cử, dự án đầu tư thi công tuyến các con phố từ đê sông Hồng đến Khu thành phố mới C2 – Gamuda Gardens; dự án thi công 1 vài tuyến các con phố giao thông đấu nối hạ tầng 1 vài khu thành phố dân cư quận Hà Đông; dự án thi công tuyến các con phố Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, đoạn nối từ các con phố Minh Khai đến các con phố Vành đai 2,5; dự án thi công tuyến các con phố từ các con phố Lê Trọng Tấn đến các con phố Vành đai 3)….

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/