Bộ Tài Nguyên và Môi trường thanh tra dự án Flamingo Cát Bà

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có chọn lọc số 2315/QĐ-BTNMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối có Dự án công trình nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort ở TP. Hải Phòng.

Theo đây, chọn lọc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước đối có UBND TP. Hải Phòng trong việc thực hiện những quy định về đất đai, môi trường, biển và hải đảo đối có dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cấp cao Flamingo Cát Bà Beach Resort ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng do Công ty cổ phẩn Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư. Việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo đối có Công ty cổ phẩn Tập đoàn Flamingo khi thực hiện dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cấp cao Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố chọn lọc thanh tra.

Đoàn thanh tra sẽ do ông Nguyễn Tiến Sỹ – Trưởng phòng Thanh tra TN-MT (Thanh tra Bộ TN-MT) làm Trưởng đoàn. Thành phần Đoàn thành tra có cả đại diện Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường và Sở TN-MT TP. Hải Phòng.

Quyết định Thanh tra của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Trước đây, UBND TP. Hải Phòng đã ra chọn lọc số 3206/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 cho Tập đoàn Flamingo thuê 47.398 m2 đất ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải khi UBND huyện Cát Hải đã đã đi vào hoạt động xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đây, qui mô thi công công trình nghỉ dưỡng là 14.136m2 có hình thức thuê đất và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; qui mô đất công trình dịch vụ, đất xanh kết hợp vui chơi vui chơi, đất giao thông nội bộ là 6.844,2 m2 có hình thức thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo được phép sử dụng 26.418 m2 không phải trả tiền thuê, để thi công công trình công cộng, giao thông, cây xanh, bãi tắm, mặt nước theo quy hoạch được phê duyệt. Sau khi đã đi vào hoạt động bàn giao lại cho UBND huyện Cát Hải quản lý theo quy định để sử dụng chung.

Tại Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, UBND TP. Hải Phòng đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối có qui mô 14.136m2 đất thi công công trình nghỉ dưỡng (đất thương mại dịch vụ) là 4.281.268 đồng/m2. Tổng tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê là 60,52 tỉ đồng. Tính ra, Tập đoàn Flamingo thuê 14.136m2 đất trong vòng 70 năm có giá tương đương 68.459 đồng/m2/tháng.

Nguồn: Phan Chính/nhadautu.vn

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/