Home Blog Bộ TNMT: Ghi tên cả gia đình trong sổ đỏ không gây khó, giảm rủi ro