Bộ TNMT: Lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh đủ điều kiện vận hành thử nghiệm

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa chủ trì phiên họp Hội đồng giám sát liên ngành để phân tách kết quả khắc phục những lỗi vi phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) và tham khảo việc cho phép FHS vận hành thử nghiệm Lò cao số 2.

Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm lò cao số 2 trong tháng 5

Tính đến cuối tháng 7/2017, FHS đã đã đi vào vận hành 7 hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải để chắc chắn nguyên tắc quốc tế. Hiện nay, những dòng nước thải sinh hoá, công nghiệp đã được xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam ở những trạm xử lý nước thải cục bộ của FHS sau khi qua hệ thống hồ sinh học tiếp tục được xử lý, cải thiện tốt hơn đối có 1 số thông số (gồm: độ màu giảm 75%, Mn giảm 90%, TSS giảm 55,8%, COD giảm 46% và BOD5 giảm 52,1%) trước khi xả ra biển, chắc chắn an toàn về môi trường, thích hợp có nguyên tắc quốc tế theo cam đoan.

Riêng đối có việc nhữngh tân biện pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, FHS đã đã đi vào vận hành phân tách kỹ thuật và chọn lọc công nghệ làm nguội cốc khô (Coke Dry Quenching – CDQ) của Nhật Bản, tính đến ngày 10/01/2018 đã đã đi vào vận hành 36,1% công việc theo kế hoạch; theo cam đoan của FHS, tháng 3/2019 sẽ đã đi vào vận hành hệ thống CDQ số 1 và đến tháng 6/2019 sẽ đã đi vào vận hành hệ thống CDQ số 2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh đủ điều kiện vận hành thử nghiệm.

Ngoài ra, để kiểm soát khí thải ở Xưởng thiêu kết theo nguyên tắc quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt qui định kế hoạch lắp đặt bổ sung thiết bị xử lý khí thải cho Xưởng thiêu kết (thiết bị khử Dioxin, lưu huỳnh và NOx) có đề nghị FHS phải đã đi vào vận hành việc lắp đặt chậm nhất là tháng 6/2019 (Quyết định số 1221/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2018). Theo báo cáo của FHS, tổng chi phí đầu tư cho trọn vẹn những hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường nêu trên là trên 400 triệu USD, chắc chắn sau khi đã đi vào vận hành, chất thải của FHS sẽ được kiểm soát theo nguyên tắc môi trường của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lò cao số 1 được FHS vận hành thử nghiệm từ ngày 29/5/2017. Đến thời điểm GĐ này, FHS đang vận hành ổn định Lò cao số 1 đạt 95% công suất kiến trúc, mỗi ngày sản xuất ra dao động 9.135 tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép. Tính đến cuối tháng 4/2018, FHS đã sản xuất được 2,67 triệu tấn gang lỏng; từ lượng gang lỏng này đã sản xuất được 2,41 triệu tấn thép thành phẩm để xuất khẩu hoặc phân phối trên phân khúc trong nước.

Theo báo cáo, khi Lò cao số 2 được vận hành thử nghiệm từ tháng 5/2018 thì tổng sản lượng thép của FHS trong năm 2018 có thể đạt dao động 5 triệu tấn thép thành phẩm (gấp 3 lần sản lượng năm 2017).

Theo Bộ TN&MT, hiện FHS chỉ còn duy nhất Lò cao số 2 chưa vận hành thử nghiệm. Theo quy trình sản xuất, trước khi vận hành thử nghiệm Lò cao số 2, FHS phải đưa xưởng luyện cốc số 2 (lò cốc số 3 và 4), Máy thiêu kết số 1 và Lò vôi số 2 vào vận hành thử nghiệm trước, chắc chắn đạt công suất kiến trúc để cung cấp đủ nguyên liệu cho Lò cao, trước khi Lò cao bắt đầu vận hành thử nghiệm. Đến thời điểm GĐ này, FHS đã đưa những hạng mục phụ trợ nêu trên vào vận hành ổn định.

Việc sấy Lò cao số 2 đã được FHS thực hiện từ ngày 20/3/2018 và ngày 11/4/2018 đã đi vào vận hành việc sấy lò, chuẩn bị thời điểm vận hành thử nghiệm trong dao động từ ngày 15-25/5/2018.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục phối hợp có những cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh và những chuyên gia, nhà khoa học tổ chức Đoàn kiểm tra, phân tách việc đã đi vào vận hành những hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành thử nghiệm Lò cao số 2.

Theo đây, kết quả đã xác nhận, FHS đã đã đi vào vận hành và vận hành ổn định những công trình thu gom, quản lý, xử lý những loại nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình vận hành của Lò cao số 2 theo quy định.

FHS đã lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 8 thông số và truyền dữ liệu trực tuyến về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Môi trường để kiểm tra, giám sát. Lượng nước thải phát sinh khi Lò cao số 2 và những hạng mục khác của Dự án vận hành đạt công suất kiến trúc được đưa về những công trình xử lý nước thải đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận đã đi vào vận hành (Giấy xác nhận số 49/GXN-TCMT ngày 09/5/2017; số 32/GXN-TCMT ngày 12/02/2018); có công suất đã được kiến trúc và thi công của công trình xử lý nước thải đã đi vào vận hành, hoàn toàn chắc chắn xử lý an toàn lượng nước thải phát sinh của Lò cao số 2 trước khi xả vào hồ sự cố kết hợp hồ sinh học và xả ra biển.

Về chất thải rắn phát sinh, tiếp tục được FHS quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật: xỉ hạt lò cao đã được FHS hợp chuẩn, hợp quy theo nguyên tắc của Bộ Xây dựng sử dụng làm phụ gia xi măng được xuất khẩu hoặc phân phối tiêu thụ trong nước; xỉ lò thép đã được FHS hợp chuẩn, hợp quy làm chất liệu thi công trải các con phố giao thông.

Sẽ giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất

Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy từ tháng 7/2016 đến nay: nước thải, khí thải của FHS trước khi xả ra ngoài môi trường đều đạt quy chuẩn cho phép; kết quả đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt ở kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực vận hành của Dự án chắc chắn quy chuẩn quy định và thích hợp có GĐ trước khi FHS vận hành thử nghiệm Dự án. FHS đã thực hiện phân định những loại chất thải rắn phát sinh; đã áp dụng hợp chuẩn, hợp quy 1 số loại chất thải rắn phát sinh có khối lượng lớn để làm chất liệu thi công theo quy định của Bộ thi công và đề nghị của Thủ tướng Chính phủ ở Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 (gồm: xỉ hạt lò cao; xỉ thép; tro bay, xỉ đáy lò và thạch cao của Nhà máy nhiệt điện). Đối có những loại chất thải rắn khác không có khả năng tái chế và những loại chất thải nguy hại đã được FHS chuyển giao cho những đơn vị tính năng xử lý theo quy định.

Hội đồng giám sát liên ngành đã phân tách đến thời điểm GĐ này, Lò cao số 2 đã cung cấp đầy đủ những đề nghị về bảo vệ môi trường để FHS vận hành thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo tính năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ có những Bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và những cơ quan khoa học trong nước và quốc tế để kiểm tra, giám sát chặt chẽ, liên tục, định kỳ và đột xuất đối có FHS trong quá trình vận hành thử nghiệm Lò cao số 2 và trọn vẹn vận hành của dự án.

Đôn đốc FHS đẩy nhanh công đoạn đã đi vào vận hành lắp đặt những hệ thống CDQ và thiết bị xử lý khí thải bổ sung cho Xưởng thiêu kết nhằm cung cấp nguyên tắc quốc tế về môi trường, chắc chắn đã đi vào vận hành theo đúng công đoạn đã cam đoan có Chính phủ Việt Nam.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/