Bộ trưởng Bộ Tài chính bất ngờ lên tiếng về đề xuất thu thuế tài sản

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định nếu được Chính phủ thông qua, Bộ sẽ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình thi công pháp luật của 1 vài năm thứ hai của kỳ họp Quốc hội khoá 13 này.

Trước phản ứng của dư luận về việc dự thảo đánh Thuế tài sản hư đất đai, nhà ở, xế hộp, tàu bay du thuyền, đặc thù là ngưỡng nhà ở phải chịu thuế trên 700 triệu đồng… vừa được Bộ tài chính đưa ra mới đây, chiều nay, 20/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có cuộc thảo luận có báo chí xung quanh vấn đề này.

Thưa Bộ trưởng, xin ông cho biết vì sao Bộ tài chính lại đưa đề xuất thi công Luật Thuế tài sản vào thời điểm này?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Trước hết, chúng tôi rất hoan nghênh, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến trái chiều khác nhau của 1 vài chuyên gia, nhà kinh tế, nhân dân cả nước trong quá trình đã đi vào làm việc Dự thảo luật này để trình Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua, Bộ sẽ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình thi công pháp luật của 1 vài năm thứ hai của kỳ họp Quốc hội khoá 13 này.

Thứ hai, chúng tôi đề xuất dự án luật này trên cơ sở triển khai 1 vài Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và chỉ đạo Chính phủ. Cụ thể là theo Nghị quyết 19 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 cũng như Chiến lược cải 1 vàih thuế trong GĐ 2011 – 2020 và Đề án Thủ tướng đã duyệt về huy động nguồn lực từ đất đai.

Gần đây nhất là Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về tái cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công, chắc chắn an ninh an toàn tài chính quốc gia và Nghị quyết 25 của Quốc hội về kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm GĐ 2016 – 2020. Trong đây đã nêu rất rõ chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ chính sách bán hàng thuế có tài sản, trong đây bao gồm đất đai, tài sản gắn liền có đất.

Mặt khác, triển khai nghiên cứu kỹ dự thảo luật về thuế tài sản kỳ này trên cơ sở chắc chắn mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về tài sản. Thứ hai là nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, đặc thù là từ đất đai, nhà. Hạn chế lãng phí tài sản công và chắc chắn tính minh bạch cũng như tham dự phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Mục tiêu nữa là mở rộng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, chắc chắn tái cơ cấu ngân sách nhà nước trong 1 vài năm thứ hai.

Với đề nghị như thế, chúng tôi nghiên cứu kỹ, xin ý kiến nhân dân, 1 vài cơ quan, tổ chức, 1 vài chuyên gia nhằm đã đi vào làm việc đề án thuế tài sản để báo cáo Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua sẽ trình Quốc hội đưa vào trong thời gian thứ hai.

Một trong các mục tiêu cơ cấu ngân sách là sẽ mở rộng nguồn thu, tuy nhiên dư luận cũng băn khoăn vì sao Bộ Tài chính không đẩy mạnh 1 vài biện pháp về tiết kiệm chi?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tôi rất nhất trí có quan điểm này. Đồng ý là chúng ta sẽ cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại 1 vài chính sách bán hàng về thu ngân sách trong điều kiện hội nhập và mở cửa. Chúng ta cắt giảm thuế quan, đặc thù là thuế nhập khẩu theo công đoạn rất sâu. Giá dầu thô giảm sâu trong thời gian vừa qua khiến cho cơ cấu ngân sách gặp khó nên chúng ta cần cơ cấu lại nguồn thu bên cạnh mở rộng nguồn thu. Đây là biện pháp cơ bản nhất để chắc chắn thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Cùng có đây, Bộ cũng áp dụng 1 loạt 1 vài biện pháp để tiết kiệm chi nhằm chắc chắn chi không ngừng nghỉ phải được giảm đi. Thông qua đây để có nguồn cho tăng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong thời gian tới.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, chúng ta đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm chi như tiết kiệm hội nghị, hội thảo, chi đi nước ngoài, lễ hội… kể cả gần đây nhất là áp dụng thí điểm khoán xe công.

Trong thời gian từ nay đến năm 2020, chúng ta phải tập trung vào triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn trong Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đây là tinh giản bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả làm việc. Thứ hai là đẩy mạnh xã hội hoá đơn vị sự nghiệp công lập.

Để thực hiện được điều này cần 1 vài cấp, 1 vài ngành thực sự vào cuộc thật sự để sắp xếp tinh giảm bộ máy để dành nguồn cho đầu tư, phát triển và an sinh xã hội.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/