Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng?

Bổ sung thẩm quyền xóa nợ có chủ công ty tư nhân đã chết, trong đây đề xuất Cục trưởng Cục thuế, Hải Quan có thẩm quyền xóa nợ dưới 1 tỷ đồng… là 1 điểm mới của Dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Nhận định ở hội thảo góp ý đã đi vào vận hành Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp có Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 7/8, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho hay, dự luật này có một vài sửa đổi lớn về một vài qui định thuế, hồ sơ, thủ tục thuế, chuyển nhượng điện tử trong lĩnh vực thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế…

Các sửa đổi đây sẽ tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới vận hành liên quan đến thuế của một vài công ty vận hành trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Vì thế, góp ý cho dự thảo này là rất quan trọng.

Dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng.

Tại hội thảo, ông Lưu Đức Huy – Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) đã trình bày một vài điểm mới nổi trội của dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) như: Bổ sung quyền của người nộp thuế; về thủ tục khai thuế, nộp thuế; khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp; hóa đơn chứng từ điện tử; hóa đơn chứng từ điện tử…

Trong đây, 1 trong một vài điểm quan trọng trong dự luật lần này là bổ sung thẩm quyền xóa nợ có chủ công ty tư nhân đã chết. Theo Luật hiện hành chỉ quy định xóa nợ đối có cá nhân đã chết.

Cụ thể, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đề xuất Thủ tướng Chính phủ xóa nợ có trường hợp người nộp thuế nợ thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có thẩm quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỷ. Cục trưởng Cục thuế, Hải Quan có thẩm quyền xóa nợ dưới 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên quan đến ích lợi của người nộp thuế, dự thảo Luật đã bổ sung một vài quyền được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối có số thuế không được hoàn. người nộp thuế không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối có trường hợp người nộp thuế thực hiện theo văn bản của cơ quan quản lý thuế.

Về thủ tục khai, tính thuế và nộp thuế, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán; thời hạn được khai bổ sung; thời hạn nộp thuế, tính tiền chậm nộp đối có số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ sung nhằm chắc chắn thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

Ngoài ra, để cải một vàih việc quyết toán thuế lương cá nhân theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế tổng hợp lương trong năm trước khi thực hiện quyết toán thuế, cắt giảm rủi ro trong hoàn thuế lương cá nhân, ở Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã sửa đổi quy định về thời hạn quyết toán thuế đối có lương cá nhân là 120 ngày kể từ ngày kết thúc dương lịch (kéo dài thêm 01 tháng so có thời hạn quyết toán của công ty).

Đáng chú tâm, để thúc đẩy chuyển nhượng điện tử, dự thảo Luật Quản lý thuế đã bổ sung một vài quy định liên quan đến quản lý thuế đối có vận hành thương mại. Theo đây, cơ quan thuế thi công cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi một vài dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online; bổ sung quy định trách nhiệm của một vài bộ, ngành, đơn vị liên quan đến vận hành kinh doanh thương mại điện tử của một vài tổ chức, cá nhân có cơ quan thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng chia sẻ, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) chuẩn bị sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ tham khảo trong tháng 8 này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/