Bộ trưởng KHĐT: Việt Nam cần đưa thu nhập đầu người lên 10.000 USD

“Các quốc gia khác không đứng chờ Việt Nam phát triển, ta phát triển 1 thì họ cũng phát triển mười”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ ở Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018 diễn ra sáng 18/1.

“Nhiều người nói chúng ta có nguy cơ rơi vào bẫy lương trung bình nhưng thực ở chúng ta đang ở trong đó rồi, làm sao để thoát ra?”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt câu hỏi. Để vượt qua được hiện trạng này, Bộ trưởng cho biết Việt Nam cần đưa lương bình quân đầu người lên mức 10.000 USD. Tuy nhiên, đó là 1 thách thức không nhỏ.

“Ngoài việc thoát ra khỏi bẫy lương trung bình, mục tiêu của Việt Nam phải trở thành nước công nghiệp tân tiến”, vị Bộ trưởng nhấn mạnh phải đồng thời thực hiện hai mục tiêu trên.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bên cạnh thách thức từ bẫy lương trung bình, Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại tụt hậu về kinh tế đang khá nghiêm trọng giai đoạn này.

Thời gian qua, kinh tế Việt Nam vẫn đang đà tăng trưởng. Nhưng nếu không duy trì tăng trưởng trong dao động thời gian dài, Việt Nam có nguy cơ tụt hậu so có địa cầu. “Các quốc gia khác không đứng chờ Việt Nam phát triển, ta phát triển 1 thì họ cũng phát triển mười”, ông Dũng bày tỏ.

Trong khi đó, giai đoạn này GDP bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp, năng suất lao động chưa cao, năng suất một số yếu tố tổng hợp TFP chưa được như kỳ vọng.

Trong số nhiều vấn đề còn tồn ở, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lấy ví dụ về công tác quy hoạch. Ông cho biết có gần 100 văn bản pháp quy và 20.000 quy hoạch đã có nhưng thực ở lại không có lại hiệu quả, không bám sát phân khúc dẫn tới xung đột và triệt tiêu lẫn nhau.

Vị Bộ trưởng lấy ví dụ từ sự không cần thiết của quy hoạch về sản phẩm. Tới đó, Luật quy hoạch sẽ bỏ một số quy hoạch này, sản phẩm sẽ được điều chỉnh theo cơ chế phân khúc. Các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng sẽ có tính tích hợp cao hơn, có hạ tầng, môi trường, xã hội tới đó sẽ được lồng ghép vào 1 quy hoạch chung để có tính toàn diện. Như vậy, quy hoạch sẽ không còn hiện trạng ngành này xung đột có ngành kia, sự phát triển của địa phương này ảnh hưởng tới địa phương khác.

“Bộ đang lên phương án thí điểm Luật Quy hoạch ở Vùng đồng bằng Sông Cửu Long, lập lại tất cả quy hoạch vùng, gắn sự phát triển giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Hiện nay một số cơ quan đang phối hợp có Ngân hàng Thế giới (World Bank) và một số chuyên gia trong, ngoài thi công quy hoạch này”, Bộ trưởng cho biết.

Để rút ngắn dao động một sốh có một số quốc gia, vị Bộ trưởng cho rằng cần tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính. Đầu tiên là thi công thể chế để kinh tế phân khúc hoạt động đầy đủ, thông suốt, hiệu quả.

Thứ hai là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh tái cơ cấu công ty nhà nước, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, lôi kéo tuyển lựa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thứ ba là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tiếp theo Việt Nam cần phát huy một số cực tăng trưởng, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng và thành phố.

Thứ năm là chắc chắn công bằng và hòa nhập xã hội. Cuối cộng là cần phải phát triển bền vững về môi trường và thích ứng có biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh việc Việt Nam cần tăng trưởng nhanh để bắt kịp địa cầu nhưng phải chắc chắn bền vững. Việt Nam cần phát triển hài hòa theo ba trụ cột kinh tế – xã hội – môi trường.

“Trước cuộc một sốh mạng công nghiệp lần 4.0 đó là thách thức nhưng cũng là 1 thời cơ hiếm có của Việt Nam. Vấn đề phát triển bền vững đặt trong bối cảnh công nghiệp 4.0 như thế nào là việc chúng ta cần giải quyết”, vị Bộ trưởng bày tỏ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/