Home Blog Bộ trưởng Nông nghiệp: Ngay ở nông thôn, nghe được tiếng ếch nhái cũng rất ít