Bộ trưởng Tài chính: Không tăng thuế ngay sau khi ra cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Trên cơ sở ý kiến tham dự thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của 1 vài ĐBQH, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo làm rõ 1 số điều liên quan đến Nghị quyết về cơ chế, chính sách bán hàng phát triển TP.HCM.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang là 1 trọng điểm kinh tế lớn nhất và có ý nghĩa đầu tàu của cả nước. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, GDP của đô thị chiếm 1/5 GDP của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đô thị cao gấp 1,6 lần so có tốc độ của cả nước; số công ty làm việc trên địa bàn của đô thị chiếm 1/3 tổng số công ty trong cả nước.

Thành phố có cơ cấu kinh tế tiên tiến, 99% là khu vực công nghiệp và dịch vụ, bởi thế đô thị phát triển nhanh hơn, sẽ đấyng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và phát triển chung của cả nước.

Về ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết đô thị hiện đang đấyng góp gần 30% vào tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. Quan trọng hơn, đô thị là địa bàn đấyng góp lớn nhất vào thu của ngân sách Trung ương và mức đấyng góp càng ngày càng tăng đã biểu hiện rõ tinh thần đô thị vì cả nước.

Cụ thể GĐ 2004 – 2006, mật độ điều tiết của ngân sách Trung ương từ 1 vài khoản thu phân chia của đô thị 71%, đến GĐ 2007 – 2010 tăng lên 74%; GĐ 2011 – 2016 tăng lên 77% và GĐ 2017 – 2020 GĐ này 82%.

“Như vậy, đô thị thu 100 đồng thì giữ lại 18 đồng và điều tiết về Trung ương 82 đồng. Ngoài ra, đô thị cũng đấyng góp trên 1/3 số thu từ làm việc xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô của cả nước và tất cả số thu này là cân đối của ngân sách trung ương 100%”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm rõ 1 số vấn đề được 1 vài ĐBQH nêu sáng 20/11.

Cũng theo Bộ trưởng Dũng, động lực phát triển của TP.HCM đang chậm lại, tăng trưởng bình quân từ mức 2 con số trong GĐ 1986 – 2010 (bình quân 10,7%) đã giảm xuống 1 con số của GĐ 2011-2015 (bình quân 9,6%), làm chậm lại mức tăng trưởng chung của cả nước.

Từ tăng trưởng kinh tế dẫn đến tốc độ tăng thu ngân sách của đô thị cũng chậm lại. Nếu như trước đấy tốc độ tăng thu của đô thị hàng năm tăng dao động trên dưới 20%/năm, nay chỉ còn 14-16%/năm. Tác động trực tiếp đến cân đối thu của ngân sách Trung ương do trên 80% 1 vài khoản thu phân chia nội địa cùng có 100% số thu xuất nhập khẩu và dầu thô trên địa bàn đô thị thuộc ngân sách trung ương nên rủi ro về thu trên địa bàn đô thị chủ yếu thuộc về ngân sách Trung ương.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết này không có nghĩa TP.HCM sẽ thực hiện ngay việc tăng thuế. Thay vào đấy, đô thị phải thi công đề án cụ thể gồm tăng ở thuế suất nào, phân tích đầy đủ 1 vài chính sách bán hàng, tác động đến môi trường kinh doanh, cuộc sống người dân và tác động xã hội khác. Báo cáo Hội đồng nhân dân, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nếu cần thiết để tham khảo chọn lọc.

Về thuế tài sản, Bộ trưởng Tài chính thừa nhận đấy là sắc thuế mới khó, cần có sự đồng bộ của 1 vài lĩnh vực quản lý khác, đồng thời cần sự đồng thuận, nên cần phải có thí điểm để tổng kết nhân rộng.

Đối có thu từ cổ phần hóa 1 vài công ty nhà nước, theo kế hoạch chuẩn bị thu từ đô thị dao động 20 nghìn tỷ đồng, trong tổng số 250 ngàn tỷ đồng của kế hoạch 5 năm. Theo giá trị phần vốn nhà nước ở 39 công ty đô thị quản lý trong danh sách phải cổ phần hóa của GĐ 2017-2020, giá trị sổ sách dao động 42 ngàn tỷ đồng. Thành phố chuẩn bị có thể thu dao động 67 ngàn tỷ đồng từ cổ phần hóa công ty.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng trong thời gian tới khi kinh tế đô thị lớn mạnh hơn, số thu từ cổ phần hóa không chỉ là 20 ngàn tỷ đồng mà sẽ gấp nhiều lần số này và có thể cao hơn cả mức đô thị chuẩn bị.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/