Bộ Xây dựng xin xe Lexus, Land Cruiser giá… 0 đồng của HUD để làm gì?

Theo Bộ Xây dựng, việc không có xe chuyện dụng phục vụ công tác như giai đoạn này đang gây nhiều gặp khó cho làm việc của Bộ nên Bộ này vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc xin điều chuyển xe xe bốn bánh từ công ty nhà nước về Bộ sử dụng.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng để xin xe hãng ES Lexus và Land Cruiser từ công ty để phục vụ “nhiệm vụ đặc biệt”…

Bộ Xây dựng cho biết, qua tổ chức rà soát tình hình quản lý, sử dụng xe bốn bánh ở các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng cho thấy, đa số các xe của Bộ là xe cũ, đã hết niên hạn sử dụng và không có xe chuyện dụng, không có xe điều chuyển nội bộ, 1 số xe không đảm an toàn khi hoạt động và đang thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng cho hay, bên cạnh công dụng nhiệm vụ không ngừng nghỉ, Bộ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt: Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật…; chủ trì đâyn tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc ở Bộ, không ngừng nghỉ đi kiểm tra chất lượng các công trình trọng tâm ở nơi vùng sâu, vùng xa, địa bàn gặp khó di chuyển (Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình thi công).

Do đây, theo Bộ Xây dựng, việc không có xe chuyện dụng phục vụ công tác như giai đoạn này đang gây nhiều gặp khó cho làm việc của Bộ.

Qua rà soát, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và thành phố (HUD) là công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và đang thực hiện cổ phần hoá, xác định giá trị công ty hiện có 2 xe xe bốn bánh, không có nhu cầu sử dụng không ngừng nghỉ, có thể cung cấp được việc sử dụng xe chuyện dụng của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, 2 xe này bao gồm: Xe xe bốn bánh 8 chỗ hãng ES Lexus LX570 (năm sản xuất 2009), nguyên giá gần 3,799 tỷ đồng và xe xe bốn bánh 8 chỗ hãng xe Toyota Land Cruiser (năm sản xuất 2008), nguyên giá hơn 1,8 tỷ đồng. Đáng chú tâm, Bộ Xây dựng cho biết, giá trị còn lại của cả hai loại xe này đều 0 đồng.

Để cung cấp nhu cầu của Bộ trong thời gian Chính phủ dừng mua sắm xe công, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng điều chuyển 2 xe bốn bánh nêu trên từ Tổng công ty HUD về Bộ Xây dựng để phục vụ nhiệm vụ đặc biệt của Bộ.

Sau khi tiếp nhận văn bản từ Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ đã chuyển yêu cầu nêu trên của Bộ Xây dựng đến Bộ Tài chính tham khảo, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/